PešFolk nasprotuje načrtom družbe Krka

V iniciativi prepričani, da parkirišča ne spadajo v arheološki park Marof.  »Parkirišča potrebujemo«.

Objavljeno
02. avgust 2017 18.13
Bojan Rajšek
Bojan Rajšek

Novo mesto – V novomeški iniciativi PešFolk odločno nasprotujejo nameri družbe Krka, da zgradi parkirišča na drugi strani Andrijaničeve ceste na travnatih površinah Kosove doline. Mestni svetniki so v prvem branju spremembo občinskega prostorskega načrta (OPN-4) podprli, toda občinska odbora za okolje in prostor ter za komunalo in promet sta bila proti Krkinim nameram.

Proti načrtovani Krkini gradnji sta od mestnih svetnikov glasovala le Mateja Kovačič (SMC) in Uroš Lubej (Solidarnost).

Občinski prostorski načrt, ki so ga svetniki sprejeli leta 2009 na območju Kosove doline, že omogoča turistične, gostinske in poslovne dejavnosti ter dejavnosti javne uprave, zdravstva, izobraževanja, kulture in tudi storitvene dejavnosti. Na območju osrednjega in južnega dela pa je načrtovana vstopna in informacijska točka Arheološkega parka Marof z javnim parkiriščem. V prostorskem aktu je zapisano, da se zagotovita kakovostna peš in kolesarska navezava ter prehodnost območja v smeri proti arheološkemu parku Marof.

Colariča pozvali, naj od načrta odstopi

V iniciativi, ki jo sestavljajo Mitja Simič, Luka Rems, Nataša Mirtič, Tomaž Levičar, Marijan Dovič in mestni svetnik Uroš Lubej, opozarjajo, da so pred pol leta mestni svetniki sprejeli OPPN za območje tovarne Krke, ki znotraj tovarniškega kompleksa določa tudi ureditev parkirnih površin.

»Čudi nas, da le nekaj mesecev kasneje in še preden je prostorski akt za tovarniški kompleks uresničen, podjetje s svojimi prometnimi ureditvami že sega zunaj tovarniškega kompleksa, pri tem pa je prostor za kasnejšo morebitno večjo širitev tovarne in za umestitev sorodnih proizvodnih ureditev rezerviran severno in vzhodno od obstoječega kompleksa Krke,« pravijo v iniciativi PešFolk in opozarjajo na pred kratkim sprejeto občinsko prometno strategijo, katere cilj je spodbujati tako imenovane trajnostne oblike prometa (javni promet, kolesarjenje, pešačenje, organiziran prihod na delo in z dela s tovarniškimi avtobusi), nikakor pa ne spodbujati individualne motorni promet.

V pismu, ki so ga člani iniciative naslovili na predsednika uprave družbe Krka Jožeta Colariča, opozarjajo, da parkirišča v Kosovo dolino ne spadajo, ker gre za vstopni del na območje prihodnjega arheološkega parka in prvi vizualni stik z njim, zato so Colariča zaprosili, naj družba odstopi od svoje namere.

Krka: Rast podjetja zahteva dodatna parkirišča

V družbi Krka so za Delo povedali, da so odgovorni do naravnega okolja in da zaposlene spodbujajo k uporabi alternativnih in do okolja prijaznih načinov prihoda na delo, a hkrati opozarjajo, da zaradi rasti podjetja in povečanemu zaposlovanju dodatna parkirišča potrebujejo.

Pravijo, da širitev podjetja na območje proti obvoznici, ki je predvidena v strateškem delu OPN, v doglednem času ni mogoča. Zato je Krka s spremembo občinskega prostorskega akta zaprosila za širitev parkirišča v Kosovo dolino, za katero je bila pozidava območja odobrena že pred leti.

»Če bo predlog za ureditev dodatnih in nadomestnih parkirišč sprejet, bomo zagotovo območje uredili tako, da bo v ospredje postavljena dovozna cesta do arheološkega parka, ki ji bodo parkirišča tako vizualno kot funkcionalno podrejena,« pravijo v farmacevtski družbi.