Poznate kavcijsko zavarovanje?

Nekoč, pred pojavom prava, je posel temeljil na iskrenem dogovoru in medsebojnem zaupanju.
Objavljeno
04. julij 2017 11.18
To je osnova za uspešen posel še danes, a z razvojem družbe (in prava) so se pojavili instrumenti, ki to dodatno podkrepijo. Takšno je tudi kavcijsko zavarovanje.

Kaj je kavcijsko zavarovanje, se verjetno sprašujete, saj gre za pojem, ki ga ne slišimo vsak dan - še posebej, če nismo poznavalci zavarovalništva. »Kavcijsko zavarovanje je zavarovanje, ki krije in neposredno ali posredno jamči za izpolnitev obveznosti dolžnikov,« nam termin pojasnijo v zavarovalniški družbi CDA-40, ki se je specializirala prav za tovrstna zavarovanja. Instrument je po svoji funkciji identičen vsem dobro poznani bančni garanciji in jo lahko enakovredno nadomesti.
  
Utrjevanje pogodbenih obveznosti
V katerih primerih sklenemo kavcijsko zavarovanje? Kot pravijo strokovnjaki zavarovalnice CDA-40, kavcijsko zavarovanje uporabimo za utrditev pogodbenih obveznosti izvajalca del, dobavitelja blaga ali storitev. Sklene ga torej ponudnik v korist naročnika, če vse skupaj zelo poenostavimo.
  
Kavcijsko zavarovanje v praksi deluje, kot razložijo sogovorniki iz zavarovalnice CDA-40, na naslednji način. »Če izvajalec del (zavarovanje za dobro izvedbo del) v dogovorjenem roku ne prične z deli, ali če v pogodbeno določenem roku del ne zaključi v predvidenem obsegu in/ali kakovosti, lahko upravičenec (naročnik del) vnovči garancijo iz naslova zavarovanja. V odškodninskem zahtevku navede, v čem izvajalec ni izpolnil pogodbeno določenih obveznosti. Zavarovalnica upravičencu izplača zahtevani znesek do višine garancije. Z izplačilom preidejo pravice do izvajalca v višini izplačanega zneska z naročnika na zavarovalnico, ki nato znesek izterja od neresnega izvajalca,« nam v CDA-40 razložijo mehanizem delovanja kavcijskega zavarovanja.
  
Kavcijsko zavarovanje ali bančna garancija
V zavarovalnici CDA-40 opažajo, da marsikatero podjetje pri nas še vedno ne pozna dobro instrumenta kavcijskega zavarovanja. Predvsem med naročniki del je veliko takšnih, ki se oklepajo bančne garancije kot edinega možnega instrumenta. Kot znova poudarijo sogovorniki iz zavarovalnice CDA-40, je kavcijsko zavarovanje instrument, ki je popolnoma enak bančni garanciji. »Vsebino garancije določi upravičenec ali pa za to uporabi v naprej pripravljen obrazec, ki ga je izdala Mednarodna trgovinska zbornica. Prednost v primerjavi z bančno garancijo je, da se ne všteva v kreditni okvir podjetja pri banki, tako da lahko podjetje svoj garancijski okvir uporabi za financiranje poslovanja s pomočjo kreditov. V primerjavi z bančno garancijo nima nobenih slabosti, razen če je upravičenci (naročniki del) ne pozna. Potem jim je treba dokazovati primerljivost z bančno garancijo,« pojasnijo v CDA-40.