Prometna strategija: veliko problemov, nič denarja

Na ministrstvu za infrastrukturo se zavedajo, da bo treba najti stalen vir denarja za projekte. Razmišljajo o cestnem skladu.

Objavljeno
06. januar 2015 19.11
acr CESTA
Aleš Stergar, gospodarstvo
Aleš Stergar, gospodarstvo
Ljubljana – Učinkovitost gospodarstva je odvisna od stanja prometne infrastrukture, je posvet o ključnih vprašanjih razvoja infrastrukture uvedel predsednik državnega sveta Mitja Bervar. Župani pa ga sklenili z ugotovitvijo, da gospodarstvo ob razpadajočih državnih cestah propada.

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je bil deležen pohvale, da je zdržal do konca štiriurne razprave o predlogu strategije razvoja prometa v državi, prvega enotnega takega dokumenta. Na ministrstvu se zavedajo, da s strategijo ne bodo rešili vseh problemov – jih je preveč, denarja pa premalo – poskušajo pa opredeliti probleme in najti načine, kako jih reševati, kar pa je po ministrovih besedah popolnoma druga dimenzija. Strategijo bodo še letos operacionalizirali, čeprav je večina že opredeljena – z višino evropskih sredstev, ki so na razpolago.

Na ministrstvu se zavedajo, da bo treba najti stalen vir denarja za vse druge projekte. Že v uvodnem nagovoru je minister Gašperšič omenil, da razmišljajo o nekakšnem cestnem skladu, v katerega bi se stekala sredstva za strateško obnovo glavnih cest. O predlogu združenja občin, ki ga je predstavil njen predsednik in pivški župan Robert Smrdelj, o uvedbi bencinskega centa, je Peter Gašperšič dejal, da so na vladi že govorili, za Delo pa je pozneje povedal, da je šlo bolj za preverjanje terena, ali bi bilo to ob integralnem proračunu sploh izvedljivo.

V. d. direktorja nove direkcije za infrastrukturo Sergij Grmek je pojasnil, da bo brez primernega vzdrževanja – v višini 230 milijonov evrov na leto – 6000-kilometrsko državno cestno omrežje v dveh letih 90-odstotno v slabem in zelo slabem stanju. Prav toliko bi se zbralo po Smrdeljevem predlogu: o devetih bencinskih centih za liter prodanega goriva, ki bi jih dosegli postopno, v dveh letih.

Minister Peter Gašperšič je »priznal«, da je po rebalansu letošnjega državnega proračuna za investicijsko vzdrževanje državnih cest predvideno toliko denarja kot lani – nič in da si tega preprosto ne moremo privoščiti. Bi pa s štiricentnim bencinskim »davkom« in 140 milijoni evrov od uporabnine za ceste, ki se plačuje ob registraciji vozil, rešili problem. Minister pa se je strinjal z Delovim poročevalcem, da bi bilo treba ob morebitni uvedbi bencinskega centa preveriti stroške prevoznikov.