Urejanje prostora in gradnja znova v javni obravnavi

Pripombe in predloge na zakone, ki so bili v obravnavi že lani, lahko oddate do 4. novembra.

Objavljeno
05. oktober 2016 20.14
Plakatiranje
Borut Tavčar
Borut Tavčar

Ljubljana - Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v ponovno javno razpravo in medresorsko obravnavo podalo predloge treh novih zakonov - zakona o urejanju prostora, gradbenega zakona in zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih, s katerim celovito prenavlja področje urejanja prostora in graditve objektov.

MOP je prejete predloge in pripombe iz prve javne obravnave (november 2015 - februar 2016), tudi s sodelovanjem strokovne javnosti, poskušal v čim večji možni meri vključiti v osnutke vseh treh zakonov. Pripombe in predloge lahko posredujete do petka, 4. novembra , na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Gradbeni zakon na novo ureja področje graditve objektov in s tem nadomešča veljavni zakon o graditvi objektov. Iz zakona se izločajo vsebine veljavnega zakona, ki se nanašajo na regulacijo poklicev in dejavnosti pooblaščenih arhitektov in inženirjev, saj bo to področje po novem predmet ločenega zakona, obenem pa uvaja nekatere bistvene novosti.

Zakon o urejanju prostora

Nov zakon o urejanju prostora razveljavlja in nadomešča tri zakone - o prostorskem načrtovanju, o urejanju prostora  in o umeščanju prostorskih ureditev v prostor. Urejanje prostora tako po novem obsega prostorsko planiranje, prostorsko načrtovanje, celovito umeščanje, prostorske ukrepe, instrumente zemljiške politike, instrumente spremljanje stanja v prostoru ter zagotavljanje s tem povezanih informacijskih storitev. Zakon nadgrajuje že vpeljan sistem državnega in občinskega prostorskega načrtovanja, prostorske ukrepe in ukrepe zemljiške politike.

Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih

Zakon gradi na temelju obstoječega sistema pogojev in postopkov za pridobitev licenc in pooblastil in ga nadgrajuje, pri čemer je v primerjavi z veljavnim zakonom o graditvi objektov že zaradi ločitve vsebine v poseben zakon vzpostavljena zasnova bolj jasnega koncepta, izčiščene vsebine, jasnejših pogojev in opisa nalog posameznih reguliranih poklicev na področju prostora. Zakon predvideva naslednje regulirane poklice in za vsakega od njih tudi podrobno opiše poklicne naloge, nazivi za posamezne regulirane poklice pa bi bili zaščiteni: pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni inženir, pooblaščeni krajinski arhitekt in pooblaščeni prostorski načrtovalec.