Vlada Tanjo Muha imenovala za direktorico Akosa

Mandat se ji izteče novembra 2022.
Objavljeno
07. november 2017 18.13
jsu-AKOS
M. F. K.
M. F. K.
Ljubljana - Vlada je na današnji dopisni seji za direktorico Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) imenovala Tanjo Muha za mandatno dobo petih let, in sicer od 8. 11. do najdlje 7. 11. 2022.

Tanja Muha, ki je magistra upravnih znanosti, je do imenovanja opravljala funkcijo vršilke dolžnosti direktorice Akosa. V agenciji je bila zaposlena tudi pred imenovanjem, na različnih, tudi vodstvenih delovnih mestih.

Kot določa zakon o elektronskih komunikacijah, direktorja agencije imenuje vlada na predlog pristojnega ministra po predhodno izvedenem javnem natečaju. V predhodno opravljenem izbirnem postopku je bila Tanja Muha ocenjena s strani posebne natečajne komisije uradniškega sveta kot kandidatka, ki izpolnjuje zahtevane pogoje ter je glede na svojo strokovno usposobljenost primerna za direktorico. Na podlagi navedenega je pristojni minister Vladi predlagal, da Tanjo Muha imenuje za direktorico agencije.