Agencijske delavce zaposlujejo zaradi prilagajanja trgu in ne zaradi prihranka

Največ jih zaposlujejo Krka, Revoz in Lek.

Objavljeno
13. marec 2017 14.44
Cveto Pavlin
Cveto Pavlin

Najemanje zaposlenih prek agencij je redna praksa v članicah Evropske unije, saj družbam omogoča hitro odzivnost in prilagajanje tržnim razmeram. Tudi v Krki, Leku in Revozu delavce prek agencij zaposlujejo predvsem zaradi fleksibilnosti, kar pomeni, da s tem nevtralizirajo proizvodna nihanja oziroma da število zaposlenih prilagajajo proizvodnim potrebam.

V Krki so s kadrovskimi agencijami začeli sodelovati zaradi izkazanih poslovnih potreb na trgu, ki že dalj časa niso stabilne. Sodelujejo z največjimi agencijami, kot so M Servis, Kariera in Adecco, ki spoštujejo najvišje standarde kakovosti in imajo profesionalen odnos do svojih zaposlenih. Tako je v družbi Krka v Sloveniji zaposlenih 4367 delavcev, poleg njih pa še 20 odstotkov delavcev, ki delajo prek agencij. Več kot polovica agencijskih delavcev je na agencijah že zaposlenih za nedoločen čas.

Krka: Delavci prek agencij deležni vseh ugodnosti

»Razlog za tovrstno zaposlovanje ni prihranek, ampak predvsem fleksibilnejša oblika zaposlovanja, ki omogoča podjetju hitrejše odzivanje na potrebe trga,« pojasnjuje direktor kadrovskega sektorja v Krki dr. Boris Dular. Prek agencij zaposlujejo tudi delavce, ki nimajo ustrezne izobrazbe za delo v farmacevtski proizvodnji.

V dveh letih dela v Krki dobijo potrebno obvezno neposredno prakso, ki jim omogoča izobraževanje in usposabljanje za pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije in po tem obdobju tudi zaposlitev na agencijah za neodločen čas.

»Zaposleni prek agencij so ves čas deležni vseh ugodnosti (božičnica, regres, nagrade za poslovno uspešnosti ...) in to v isti višini kot drugi zaposleni v Krki. V celoti nadziramo tudi obračun in izplačila, ki jih delavci dobijo za opravljeno delo,« pravi Dular.

Revoz: Z agencije v podjetje

Tudi v Revozu pravijo, da je za njihovo podjetje zaradi nihanja proizvodnih količin najemanje prek agencij najučinkovitejše, saj je najhitrejše in najlažje. Prek agencij imajo zdaj zaposlenih približno 700 delavcev. Samo za zagon nočne izmene so jih rabili več kot 300. Gre predvsem za delavce v proizvodnji.

»Je pa treba pojasniti, da smo že v preteklih letih, predvsem pa bomo tudi v letih, ki so pred nami, prezaposlovali agencijske delavce neposredno v Revoz,« razlaga vodja službe za komuniciranje in javne zadeve v Revozu Nevenka Bašek Zildžović. V Revozu so agencijski delavci povsem izenačeni z redno zaposlenimi, vsa izplačila in pogoji dela so enaki. Zdaj največ delajo prek M-Servisa in Kariere.

Lek: Agencijskim delavcem enake pravice, kot redno zaposlenim

V Leku so konec lanskega leta zaposlovali skoraj 3600 redno zaposlenih in približno 700 delavcev prek agencij. Tudi pri njih se s tem prilagajajo potrebam delovnih procesov na povpraševanje po njihovih izdelkih na trgu. Delavce dobijo s pomočjo kadrovskih agencij Adecco in Kariera. Zaposleni, ki v Leku delajo prek agencij, delajo v enakih delovnih pogojih kot drugi zaposleni, saj sledijo ne samo vsem zakonskim predpisom, ampak tudi

Novartisovim standardom glede zdravja zaposlenih, varnosti pri delu in varnosti okolja. »Narava našega poslovanja in proizvodnje sta nepredvidljivi. Oskrba z zdravili je dinamična in fleksibilna in jo lahko zagotavljamo z najemanjem sodelavcev prek agencij. Za agencije se odločamo tudi zato, ker so strokovno usposobljene za vodenje izbirnega postopka in izbor kandidatov, kar je za nas časovni prihranek.

Agencijskim delavcem, ki so upravičeni do izplačila božičnice, bonusa, regresa in drugih dodatkov za pogoje dela, omogočamo, da spoznajo delovne procese, se ustrezno usposobijo, najboljši pa tudi dobijo priložnost redne zaposlitve pri nas,« pravi član uprave Leka in kadrovski direktor Samo Roš.