Alkohol in odškodnina nista najboljši par

Zavarovalnice lahko povzročitelju naprtijo tudi škodo, ki jo utrpijo ostali udeleženci.
Objavljeno
27. november 2017 10.17
Silva Čeh
Silva Čeh

Kako se na delovno in podobno nesrečo odzovejo v zavarovalnicah, potem ko se ugotovi, da jo je zaposleni povzročil pod vplivom alkohola, droge ali podobne zasvojenosti? Zanimalo nas je, ali so tovrstne nesreče in posledično zahtevki za odškodnine v porastu, kakšne so povprečne vsote zahtevanih odškodnin, ali tudi rastejo.

Iz Zavarovalnice Sava so nam odgovorili, da je vsak škodni primer drugačen in zahteva individualno obravnavo. Kot poudarjajo, je pri presoji posameznega primera zato treba pregledati vse relevantne okoliščine, ki kakorkoli vplivajo na odločitev. Konkretnega odgovora na posamezna vprašanja zato ne morejo podati.

Kljub temu so pri Zavarovalnici Sava jasni: »Če delovno nezgodo povzroči oseba pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog, to negativno vpliva na njeno pravico do odškodnine. Poleg tega lahko ta oseba trpi tudi vse negativne posledice, vključno z obveznostjo povrnitve škode, ki nastanejo na premoženju ali zdravju tretjih oseb zaradi njenega ravnanja. Še enkrat pa poudarjamo, da je zavarovalnica pri obravnavi odškodninskih zahtevkov dolžna raziskati vse relevantne okoliščine, ki so pomembne za odločitev v vsakem posameznem primeru, pri čemer je ugotavljanje delovanja pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog pomembna oziroma bistvena okoliščina.«