Delavci pred upokojitvijo

Zaščiteni delavci: Letos prag 57 let, prihodnje leto bo 58 let.

Objavljeno
13. oktober 2016 19.03
vidic/simbioza
S. H.
S. H.

Delavci morajo biti vse starejši, da jih zakonodaja zaščiti pred odpovedjo. Prav tako pa morajo vsako leto delati par mesecev več, da se lahko upokojijo. Pred dopolnitvami zakona o delovnih razmerjih leta 2013 so morali varovani delavci imeti nad 55 let. V vmesnem obdobju, od takrat pa do prihodnjega leta, se ta starost zvišuje za eno leto.

Tiste, ki uživajo varstvo pred odpovedjo, zakonodaja poimenuje »delavci pred upokojitvijo«, in so letos stari 57 let, prihodnje in vsa naslednja leta pa bo prag 58 let. Prav tako so bolj zaščiteni tisti, ki jim do izpolnjevanja pogojev za starostno pokojnino manjka pet let.

To varstvo pred odpuščanjem ne velja, če ima delavec pravico do denarnega nadomestila do izpolnitve pogojev za prejemanje starostne pokojnine (zavarovanje za primer brezposelnosti). Če delavec dobi novo in ustrezno zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu, prav tako ne uživa varstva. Odpoved pogodbe je mogoča samo s soglasjem delavca, razen če ima že pravico do starostne pokojnine.

 

Pogoji za prejemanje pokojnine, če se upokojite letos. Infografika: Delo

Starejši delavci imajo še nekatere druge pravice. Za nadurno in nočno delo morajo dati soglasje, imajo tri dodatne dni dopusta, lahko se delno upokojijo in delajo s krajšim delovnim časom, lahko začnejo delati s krajšim delovnim časom od polnega. Ob upokojitvi so upravičeni do odpravnine, če so bili vsaj pet let pri zadnjem delodajalcu.