Intelektualno, ne umazano delo!

Dekleta je treba spodbujati za tehniške poklice že v osnovni šoli, v srednjih pa jim jih pravilno predstaviti.
Objavljeno
16. avgust 2017 17.18
Milka Bizovičar
Milka Bizovičar

Posameznikovo poklicno pot začrta vrsta dejavnikov, kar velja že pri izbiri šole. Med drugim tudi oddaljenost od želene šole, nekateri pravijo, da imajo manjšo izbiro srednjih šol tudi dekleta v primerjavi s fanti, saj da tista z dobrimi ocenami skoraj nimajo možnosti za vpis na katero od tehniških šol, razen na tehniške gimnazije. Zakaj? Ker so tam sami fantje in jih skrbi, da bodo izgubile prijateljice.

S tem in s stereotipi, ki jih podpirajo tudi mnogi osnovnošolski svetovalci, ki dekleta poskušajo odvrniti od tehniških poklicev, ker da spadajo v boljše šole, se godi krivica tako dekletom kot poklicem. Številni delodajalci poudarjajo, da so se mnoga tradicionalno moška delovna mesta z avtomatizacijo tako spremenila, da si v resnici bolj želijo natančne, vztrajne ženske roke kot moško moč.

Kaj o vsem tem menijo na tradicionalno moških fakultetah? Odgovore smo prejeli z mariborske fakultete za strojništvo ter ljubljanskih fakultete za elektrotehniko (FE) in fakultete za gradbeništvo in geodezijo (FGG).

Obema spoloma so dostopna enaka delovna mesta

Na mariborski strojni fakulteti je po besedah Iztoka Palčiča, prodekana za izobraževalno dejavnost, na študijskih programih s področja strojništva (strojništvo, gospodarsko inženirstvo-strojništvo, mehatronika, inženirsko oblikovanje izdelkov, tehniško varstvo okolja) delež deklet zdaj 11-odstoten.

V nekaj letih se je podvojil, je zadovoljen Palčič, ki pa se strinja, da bi bil delež deklet na študiju tehnike mnogo višji, če bi se še bolj zgodaj odločile za tehniški poklic in se vpisale v tehniške srednje šole. »Zato je treba dekleta spodbujati za tehniške poklice že v osnovni šoli, srednje šole pa morajo prav tako znati prikazati, da so tehniški poklici danes predvsem intelektualni in ne 'umazani'. Večina deklet, ki pri nas študirajo na univerzitetnih in magistrskih študijskih programih, sicer prihaja z gimnazij, nekaj podobnega velja tudi za fante,« pojasnjuje Palčič.

Sogovornik poudarja, da študij strojništva danes nikakor ni takšen, da bi moral biti v domeni moških. Gre za gospodarsko panogo, kjer lahko dekleta enako dobro opravljajo delo kot fantje. »Žal ob omembi strojništva včasih še vedno kdo pomisli na fizična dela, motorno olje, težke delovne pogoje, vendar je to močno v nasprotju z delovnimi mesti, za katera izobražujemo naše inženirke in inženirje, kjer prednjači na znanju temelječe delo,« pravi sogovornik, in poudarja, da so študentke tako med profesorji kot sovrstniki dobro sprejete, ni moč zaslediti mnenja, da bile manj sposobne.

Prav tako je zmotno mišljenje, da po pridobitvi izobrazbe ne dobijo primernih služb, pravi Palčič: »Naše diplomantke je moč najti v proizvodnih in drugih podjetjih, kjer zasedajo enaka delovna mesta kot fantje, odvisno od njihovih lastnih preferenc.«

Praksa velikokrat govori v prid dekletom

Na fakulteti za elektrotehniko se je delež študentk sicer nekoliko povečal, a se v zadnjih desetih letih ni pomembno spremenil – vrti se okrog 15 odstotkov. »Elektrotehnika je hitro razvijajoča se veda, ki soustvarja in tudi intenzivno uporablja nove tehnologije, tako da samo moški poklici v naši panogi ne obstajajo. Po koncu študija lahko dekleta brez težav opravljajo celotni spekter poklicev na izbranem področju.

Pri zaposlovanju praksa velikokrat celo govori v prid dekletom. Dejstvo je, da mešane ekipe in kolektivi bolje delujejo, zato marsikateri delodajalci pri zaposlovanju dajo prednost dekletom, saj imajo drugačen, včasih bolj celosten pogled na izzive, prav tako pa želijo delodajalci z zaposlovanjem žensk doseči spremembo vzdušja v svojih kolektivih,« ugotavljajo na FE.

Povpraševanje po dobrih kadrih na področjih elektrotehnike, robotike, avtomatike, računalništva je iz leta v leto večje. Dobri kadri bodo brez večjih težav dobili službe, za katere so usposobljeni in si jih želijo, pri tem spol nima posebne vloge, ocenjujejo na FE in svetujejo: »Če dekleta določeno področje močno zanima, jih je treba pri tem spodbujati in rušiti tabuje družbe.«

Trendov ni mogoče napovedati

Na FGG dekleta pomenijo 30 odstotkov vpisanih študentov, bilo jih je tudi že polovica. »Srečujemo se z drugačnimi izzivi, in sicer stereotipizacijo brezposelnosti in stagnacijo stroke. Dejstvo je, da se v obdobju treh do petih let, kolikor traja študij, razmere v gospodarstvu močno spreminjajo in ni mogoče predvideti, kakšni bodo trendi.

Zato je najpomembneje, da maturanti izberejo študij, ki jih zanima in jim bo delo v veselje. Odzivi iz prakse kažejo, da dober kader tudi v največji gospodarski krizi ni imel večjih težav z zaposlovanjem,« ugotavljajo na FGG. Dekleta danes lahko odlično opravljajo inženirski poklic – ki ne vključuje več fizičnega dela. Pogosto imajo pred fanti celo prednost, saj so praviloma vztrajnejše pri reševanju problemov.