Zaposlitvene priložnosti v proizvodnji, gradbeništvu, gostinstvu.....

Raziskava ManPower: Slovenski delodajalci v obdobju med oktobrom in decembrom napovedujejo najmočnejše zaposlitvene obete od pričetka izvajanja raziskave v 2011.

Objavljeno
12. september 2016 19.36
lvi-Manpower
M. F. K.
M. F. K.

Ljubljana - Slovenski delodajalci so optimistični pri napovedih zaposlitvenih možnosti za obdobje prihodnjih treh mesecev, kažejo rezultati Manpower raziskave napovedi zaposlovanja, ki jih je danes objavila družba ManpowerGroup.

Neto napoved zaposlovanja po sezonski prilagoditvi znaša +11 odstotkov in je najmočnejša od pričetka izvajanja raziskave v Sloveniji v začetku leta 2011. Raziskava še razkriva, da 14 odstotkov delodajalcev načrtuje rast zaposlovanja, 6 odstotkov delodajalcev načrtuje upad, 77 odstotkov izmed 620 delodajalcev, ki so sodelovali v raziskavi, pa sprememb v zaposlitveni strukturi v obdobju med oktobrom in decembrom 2016 ne predvideva.

Največ zaposlovanja v proizvodni panogi

V primerjavi s prejšnjim četrtletjem in enakim obdobjem lani je neto napoved zaposlovanja izboljšana za pet odstotnih točk. Iskalci zaposlitve bodo priložnosti v prihajajočem četrtletju našli v vseh, razen eni gospodarski panogi in v vseh regijah.

Najmočnejše namere zaposlovanja pričakujemo v proizvodni panogi, iz katere delodajalci poročajo o neto napovedi zaposlovanja +21 odstotkov, kar je nabolj optimistična napoved od pričetka izvajanja raziskave v začetku leta 2011. Najbolj optimistične napovedi od lansiranja raziskave pa predvidevajo še delodajalci v proizvodnji, gradbeništvu, gostinstvu in hotelirstvu ter panogi javne uprave in socialnih storitev, v jugovzhodni regiji ter velikih podjetjih.

"V splošnem več kot sedem od desetih delodajalcev pričakuje, da se stuktura zaposlovanja v njihovem podjetju ne bo spremenila, tako slovenski trg dela ponovno pričakuje stabilnost. Vendar so v primerjavi z letošnjimi in preteklimi napovedmi odstotki delodajalcev z izraženim enakim nivojem zaposlenih nekoliko nižji v korist napovedim dodatnega zaposlovanja. Regionalne in večino panožnih napovedi, kot tudi napovedi iz vseh skupin podjetij ne glede na velikost, so pozitivne. Še več, tokrat smo priča rekordno močnim napovedim od pričetka izvajanja raziskave v 2011 v kar štirih panogah, eni regiji in eni skupini podjetij, kar je odličen znak oživitve, zaupanja in izboljšanja slovenskega trga dela,« je povedal Rudi Čebulj, izvršni direktor podjetja Manpower.

Proizvodnja, gradbeništvo, gostinstvo in hotelirstvo....

V devetih od skupaj desetih v raziskavo zajetih gospodarskih panog v Sloveniji delodajalci v obdobju med oktobrom in decembrom letos pričakujejo rast zaposlovanja, pri čemer delodajalci v štirih gospodarskih panogah oddajajo svojo najboljšo napoved zaposlovanja, odkar se raziskava v Sloveniji vrši.

O najmočnejših zaposlitvenih namerah poročajo delodajalci iz proizvodne panoge, saj njihova neto napoved zaposlovanja znaša +21 odstotkov. Delodajalci v gradbeništvU napovedujejo, da bo zaposlitveni utrip živahen, njihova neto napoved znaša +18 odstotkov. Dobre so tudi zaposlitvene možnosti v panogah transporta, logistike in komunikacij ter trgovine na debelo in drobno.

Delodajalci v panogi javne uprave in socialnih storitev so nekoliko bolj zadržani, a vseeno optimistični, in oddajajo neto napoved zaposlovanja +10 odstotkov, delodajalci v gostinstvu in hotelirstvu pa +8 odstotkov. Medtem delodajalci v panogah kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova v obdobju zadnjih treh mesecev letošnjega leta ne nameravajo zaposlovati, njihova neto napoved zaposlovanja znaša 0 odstotkov.

Primerjava s prejšnjim četrtletjem kaže, da je napoved zaposlovanja izboljšana v osmih od skupaj desetih gospodarskih panog. Najbolj opazno rast so dosegli delodajalci v panogi gradbeništva, in sicer za 16 odstotnih točk. V panogi trgovine na debelo in drobno so zaposlitvene možnosti boljše za osem, v panogi javne uprave in socialnih storitev pa za sedem odstotnih točk. Opažena je rast zaposlitvenih možnosti tudi v proizvodni panogi, in sicer za pet odstotnih točk, v panogi finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin pa nasprotno opažamo rahel upad zaposlitvenih možnosti, in sicer za tri odstotne točke.

V primerjavi z zadnjim četrtletjem leta 2015 je napoved zaposlovanja izboljšana v šestih od skupaj desetih gospodarskih panog. Močno so se izboljšale zaposlitvene možnosti v gradbeni panogi, in sicer kar za 22 odstotnih točk. V panogah proizvodnje in trgovine na debelo in drobno je napoved zaposlovanja za devet odstotnih točk boljša kot v enakem obdobju lani, za pet odstotnih točk pa v panogi transporta, logistike in komunikacij. Nasprotno pa so v ostalih štirih v raziskavo zajetih gospodarskih panogah zaposlitvene možnosti upadle, med njimi v panogi finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin za pet ter v panogi oskrbe z elektriko, vodo in plinom za štiri odstotne točke.

Delodajalci v JV regiji napovedujejo najmočnejše zaposlitvene obete

Delodajalci v vseh štirih zajetih regijah pričakujejo, da bodo v zadnjem četrtletju leta 2016 zaposlovali. O najmočnejšem zaposlitvenem utripu poročajo delodajalci v osrednji regiji, kjer neto napoved zaposlovanja znaša +13 odstotkov. O dobrih zaposlitvenih možnostih poročajo tudi delodajalci v jugovzhodni regiji z neto napovedjo +11 odstotkov, kar je namočnejša napoved od pričetka izvajanja raziskave v 2011. Medtem so delodajalci v severovzhodni in v jugozahodni regiji bolj previdni in poročajo o neto napovedi zaposlovanja, ki znaša +9 odstotkov.

Prav tako je napoved zaposlovanja izobljšana v vseh regijah v primerjavi z enakim obdobjem lani. Napoved zaposlovanja delodajalcev v osrednji regiji je boljša za šest odstotnih točk, delodajalci v jugozahodni regiji pa so oddali za pet odstotnih točk boljšo napoved zaposlovanja. V jugovzhodni regiji poročajo o rasti zaposlitvenih možnosti za tri, v severovzhodni regiji pa za dve odstotni točki.

V vseh štirih skupinah so delodajalci za obdobje prihodnjih treh mesecev napovedali rast zaposlitvenih možnosti. Delodajalci v skupini velikih podjetij poročajo o spodbudni napovedi zaposlovanja, le-ta tokrat znaša kar +27 odstotkov, kar je najmočnejša napoved od lansiranja raziskave. Medtem pa neto napoved zaposlovanja delodajalcev v srednjih podjetjih znaša +11 odstotkov. Delodajalci v skupini malih podjetij pričakujejo nekaj zaposlitvenih priložnosti in poročajo o +7 odstotkov, delodajalci v skupini mikro podjetij pa o +5 odstotkov neto napovedi zaposlovanja.

V primerjavi s prejšnjim četrtletjem je opazna precejšnja rast zaposlitvenih možnosti v skupini velikih podjetij, in sicer kar za 12 odstotnih točk. Za skupino srednjih podjetij veljajo za šest odstotnih točk boljše zaposlitvene možnosti kot v prejšnjem četrtletju, za skupino malih podjetij pa so zaposlitvene možnosti boljše za štiri odstotne točke. Medtem pa delodajalci v skupini mikro podjetij poročajo o relativno stabilnih zaposlitvenih namerah.

Relativna stabilnost je v primerjavi z zadnjim četrtletjem 2015 značilnost napovedi zaposlovanja za mala podjetja, delodajalci v mikro podjetjih pa o spremembah ne poročajo.