Med brezposelnimi ni ustreznih profilov

Izziv so dnevne migracije čez mejo in premalo tehničnih kadrov.

Objavljeno
04. avgust 2018 06.00
Posodobljeno
04. avgust 2018 06.00
FOTO: Roman ŠŠipić/delo
Skupini Sij in Pomgrad sta dva pomembna delodajalca v Pomurski regiji ter na Koroškem in Gorenjskem, ob meji z Avstrijo. Povsod se srečujejo z velikim pomanjkanjem kadrov.

Skupina Pomgrad je največji zaposlovalec v pomurski regiji in zaradi rasti neprestano išče primerne delavce z ustreznimi strokovnimi znanji. To so tako zidarji, tesarji, železokrivci, strojniki, kot tudi višje izobražen kader. »Največja težava na trgu dela je pomanjkanje mladih delavcev, ki so se pripravljeni učiti, predvsem pa se jih premalo odloča za poklice, povezane z gradbeništvom,« je povedala Sanja Miljuš Herman iz Pomgrada in dodala, da so dnevne migracije predvsem mlajših generacij v regiji zelo prisotne.
 

Gradbeništvu morajo povečati ugled


V podjetje jih poskušajo pritegniti in jih zadržati s štipendiranjem, zagotavljanjem delovnih mest po končanem šolanju, omogočanjem osebnega razvoja v okviru Pomgradove Akademije. »Zavedamo se, da bomo samo s pravim pristopom in ciljno usmerjeno kadrovsko politiko, ob ustrezni pomoči tako države, kakor tudi ostalih izobraževalnih institucij in interesnih združenj mlade ponovno navdušili za poklice v gradbeništvu. Gradbeni poklici se predvsem na ravni poklicnega izobraževanja v Sloveniji povsem neupravičeno uvrščajo med najmanj ugledne in slabo plačane poklice,« je opozorila predstavnica Pomgrada.

Skupina SIJ je ob koncu lanskega leta na Koroškem zaposlovala skoraj osem odstotkov delovno aktivnega prebivalstva, v občini Ravne na Koroškem več kot 38 odstotkov. Na Gorenjskem, na Jesenicah, pa dobrih 18 odstotkov. V prvi polovici letošnjega leta so število delovnih mest na teh lokacijah povečali za približno 250, do konca leta bodo za nadomeščanje upokojitev ter drugega odliva predvidoma potrebovali še 60 ljudi, potrebujejo pa kadre s končano srednješolsko poklicno ali strokovno izobrazbo metalurške, strojne in elektrotehnične smeri. Kot pojasnjujejo v Siju, ustreznih profilov v evidenci brezposelnih ne najdejo.
 

Veliko ribičev v majhnem bazenu 


»Čeprav želimo zaposlovati in prednost dajemo sodelavcem iz lokalnega okolja, moramo na Koroškem v manjšem številu zaposlovati tudi tujce,« so povedali. Na tem območju se zelo občuti vpliv dnevnih migracij delavcev v Avstrijo, »posebnost gorenjske regije pa je, da ima bogato tradicijo in s tem izredno razvito kovinsko predelovalno industrijo, ki kader črpa iz istega bazena delojemalcev, dnevne migracije delavcev čez mejo imajo tu manjši vpliv na naše družbe. Razlogi za to so delno v cestni povezavi, na drugi strani meje pa tudi ni veliko podjetij, ki bi bila sorodna naši panogi,« so povedali v Siju.

Z izzivi pomanjkanja kadra se spoprijemajo tako, da zaposlujejo sodelavce z neustrezno izobrazbo, ki jih nato usposobijo, dolgoročno pa želijo v podjetje privabiti mlade s pomočjo kadrovskih štipendij – letos so jih razpisali 80 – dijakom in študentom omogočajo prakso, organizirajo oglede proizvodnih obratov, sodelujejo na informativnih, podjetniških in zaposlitvenih dnevih.