Pošta Slovenije d. o. o. vabi k sodelovanju novega sodelavca ali sodelavko za prosto delovno mesto

Objavljeno
11. avgust 2017 15.08

VIŠJI REFERENT ZA VARSTVO PRI DELU TER VARNOST PRED POŽAROM

Opis delovnega mesta:

Izvajanje operativnih opravil s področja varnosti, požarne varnosti in varstva pri delu v družbi Pošta Slovenije d. o. o.

Pogoji za zasedbo:
- inženir za varnost pri delu oziroma drugi ustrezni poklici višješolskega in višjega strokovnega izobraževanja tehnične usmeritve.
- najmanj 1 leto delovnih izkušenj s področja varnosti in zdravja pri delu in varovanja.
Za delovno mesto je v skladu s sistemizacijo določena izhodiščna osnovna bruto plača v znesku 1.412,56 evrov (znesek bruto plače pa je odvisen od kompetenc kandidata oz. kandidatke). Ostali pogoji za zasedbo delovnega mesta in podrobnejše informacije o prostem delovnem mestu so objavljeni na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, na spletni strani Pošte Slovenije d. o. o. in na spletni strani Inštituta za korporativne varnostne študije.

 

STROKOVNI SODELAVEC ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU TER VARSTVO PRED POŽAROM

Opis delovnega mesta:

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom v družbi Pošta Slovenije d. o. o.

Pogoji za zasedbo:

- univerzitetni diplomirani varnostni inženir oziroma drugi ustrezni poklici visokošolskega izobraževanja druge stopnje tehnične usmeritve,
- najmanj 2 leti delovnih izkušenj s področja
varnosti in zdravja pri delu in varovanja.
Za delovno mesto je v skladu s sistemizacijo določena izhodiščna osnovna bruto plača v znesku
1.893,28 evrov (znesek bruto plače pa je odvisen od kompetenc kandidata oz. kandidatke). Ostali pogoji za zasedbo delovnega mesta in podrobnejše informacije o prostem delovnem mestu so objavljeni na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, na spletni strani Pošte Slovenije d. o. o. in na spletni strani Inštituta za korporativne varnostne študije.
Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor