Priseljenci iz EU v Sloveniji najtežje do dela

Zaposlenih je dve tretjini, v Veliki Britaniji, na Portugalskem, Švedskem in v Estoniji več kot 80 odstotkov. 

Objavljeno
13. avgust 2018 07.00
Posodobljeno
13. avgust 2018 07.00
FOTO: Blažž Samec/delo
Podatki Eurostata za leto 2017 kažejo, da je na Češkem 79 odstotkov migrantov (20–64 let), rojenih zunaj EU, zaposlenih, tri četrtine ali več priseljencev iz tretjih držav dela tudi v Romuniji in na Portugalskem, v Sloveniji jih je malo pod 70 odstotkov, kar nas uvršča na 11 mesto in precej nad povprečjem EU, ki je malo čez 60 odstotkov. Le dobra polovica jih dela v Belgiji, nekaj več pa v Grčiji in Franciji.

Največja zaposlenost med priseljenci iz držav EU je v Veliki Britaniji, in sicer 84-odstotna, na Portugalskem, Švedskem in Estoniji – povsod dela več kot 80 odstotkov priseljencev iz EU. V Sloveniji je ta delež okrog 65 odstotkov, manjši je le še v Latviji, Italiji in Grčiji. Slovenija, Slovaška in Latvija so edine države, v katerih je najmanjša stopnja zaposlenosti prav v tej skupini prebivalcev, na ravni EU pa je v tej skupini zaposlenost največja – več kot 75-odstotna.

Se pa uvrščamo med države, v katerih je zaposlenost največja med doma rojenimi prebivalci, a smo s približno 75-odstotno zaposlenostjo tik nad povprečjem EU. Največji delež doma rojenega prebivalstva je zaposlenega na Švedskem, dela jih približno 87 odstotkov, okrog 80 odstotkov pa v Nemčiji, na Nizozemskem, Danskem, Veliki Britaniji in Estoniji. V Grčiji je zaposlenih manj kot 60 odstotkov ljudi, ki so se rodili v tej državi, v Italiji je ta delež le malo nad 60 odstotkov.

Grčija, Italija, Malta, Slovaška, Poljska ni Češka so države, kjer je zaposlenost med vsemi tremi kategorijami skoraj enaka.