Univerzitetni klinični center išče novega sodelavca

Objavljeno
27. oktober 2017 15.17
Smo vodilna strokovna, pedagoška in znanstvena ustanova slovenskega zdravstva.

V svojo sredino vabimo visoko motivirano, pozitivno in timsko naravnano osebo, ki bo s svojo predanostjo skupnim ciljem pripomogla k uresničevanju vizije Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Na podlagi določb 42. člena Zakona o zavodih, 22., 32. in 33. člena Statuta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in sklepa Sveta zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana z dne 24. 10. 2017 se razpiše naslednje delovno mesto:

STROKOVNI DIREKTOR UKC LJUBLJANA (m/ž)
(naziv delovnega mesta: strokovni direktor/strokovni vodja, šifra: B017399)

Za strokovnega direktorja UKC Ljubljana je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje razpisne pogoje:
- univerzitetna izobrazba medicinske smeri,
- naziv visokošolskega učitelja na medicinski fakulteti ali naziv višji svetnik,
- najmanj 4 leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v zdravstvu,
- znanje enega svetovnega jezika,
- predloži program strokovnega dela in razvoja UKC Ljubljana,
- ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Z izbranim kandidatom/-ko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas, za mandatno obdobje 4-ih let.
Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za strokovnega direktorja.

Kandidate vabimo, da posredujejo pisne prijave z življenjepisom in izkazanimi dokazili najkasneje do 13. 11. 2017 na naslov: UKC Ljubljana, Kadrovska služba, Bohoričeva ulica 28, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis za strokovnega direktorja UKCL - ne odpiraj«. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva objave razpisa.