Dodatna pomoč za odpravo škode po žledu

Do leta 2020 bo za sanacijo in obnovo poškodovanih gozdov namenjenih več kot 20 milijonov evrov.

Objavljeno
15. januar 2016 17.54
M. Š.
M. Š.

Ljubljana - Vlada je na današnji seji sprejela uredbo o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči (žledu), ki je med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 prizadel slovenske gozdove. Uredba izhaja iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, ureja pa izvedbo podukrepa Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, ki je del ukrepa PRP naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje.


Za celotno programsko obdobje je izvedbi operacij za odpravo škode in obnove gozdov po naravni nesreči, vključno za ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov namenjenih 20.454.400 evrov nepovratnih sredstev. Uredba po operacijah določa namen podpore, upravičence, upravičene stroške, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti, finančne določbe in postopke.

Določbe iz te uredbe bodo lahko začeli izvajati šele po objavi obvestila ministra v Uradnem listu RS o pridobitvi potrdila evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči.