Dohodek kmetijstva že drugo leto zapored nižji

Predvsem zaradi slabih vremenskih razmer in nižje cene se je menda v letu 2017 zmanjšala vrednost rastlinske pridelave.

Objavljeno
31. januar 2018 17.24
jpo-Pozeba v vinogradih
M. P. V.
M. P. V.

Statistični urad ocenjuje, da bo faktorski dohodek v kmetijstvu (ta obsega neto dodano vrednost, od katere so odšteti drugi davki na proizvodnjo in h kateri so prištete druge subvencije na proizvodnjo) v letu 2017 za 15 odstotkov nižji kot leta 2016. Glavni razlog za to je nižja vrednost kmetijske proizvodnje kot v prejšnjem letu.

Vrednost rastlinske proizvodnje naj bi bila kljub (za štiri odstotke) višjim cenam za 15 odstotkov nižja kot leta 2016, znašala naj bi 1,2 milijona evrov. Glavni razlog je kar za petino manjši pridelek. Najbolj, za tretjino, se je zaradi spomladanske pozebe zmanjšala vrednost pridelave sadja.

Prav tako za tretjino naj bi bila zaradi neugodnih vremenskih razmer, deloma pa tudi zaradi nižjih cen nižja vrednost pridelave industrijskih rastlin. Vrednost žit naj bi bila nižja za desetino, podražila pa naj bi se za več kot po prvi oceni, skoraj za sedem odstotkov. Vrednost krmnih rastlin naj bi se zmanjšala za četrtino, vrednost pridelka zelenjadnic in krompirja za sedem odstotkov ter pridelka vina za štiri odstotke. Pričakuje pa se podražitev vina.

Vrednost živinoreje višja zaradi višjih cen in večjega prirasta

Vrednost živinoreje se bo po oceni statističnega urada povečala za šest odstotkov zaradi višjih cen in deloma tudi zaradi večje prireje. Stroški pridelave so bili približno takšni kot v predhodnem letu.

Pričakuje se znatno zvišanje vrednosti živalskih proizvodov (za 13 odstotkov) - v glavnem zaradi višjih cen (za 12 odstotkov), nekoliko pa tudi zaradi večjega obsega (za odstotek). Vrednost živalskih proizvodov naj bi se zvišala predvsem zaradi mleka; vrednost pridobljenega mleka je bila namreč za skoraj petino višja (predvsem zaradi 18-odstotnega zvišanja cen po 12-odstotnem padcu cen mleka leta 2016).

Stroški pridelave ostajajo na ravni predhodnega leta

Vrednost vmesne potrošnje naj bi bila po ocenah državnih statistikov za odstotek višja kot leta 2016. Za prav toliko naj bi bil višji tudi obseg vmesne potrošnje, cene pa naj bi ostale na ravni predhodnega leta.

Višji stroški se pričakujejo pri krmi (zaradi višjih cen in večjega obsega) in energiji (zaradi zvišanja cen za štiri odstotke), medtem ko se pri vseh drugih vrstah stroškov pričakujejo enake ali nižje vrednosti kot v predhodnem letu. Največje znižanje vrednosti (za 11 odstotkov) se zaradi občutnega znižanja cene pričakuje pri gnojilih.

Zaposlenost v kmetijstvu leta 2017 naj bi bila za odstotek nižja kot leto prej.