Gozdarji pokurili več nafte in bencina

Gozdarska podjetja so lani porabila za svojo dejavnost skupaj okoli 6,7 milijona litrov goriv.

Objavljeno
12. september 2016 12.54
M. Š.
M. Š.
Ljubljana - Intenzivnost del v slovenskih gozdovih je v preteklem letu povečala porabo goriva za okrog 16 odstotkov, natančneje na 6,7 milijonov litrov goriva (dizla in bencina). Od tega je bilo za sečnjo, spravilo in izdelavo gozdnih lesnih sortimentov porabljenih okoli 3,1 milijona litrov ali približno 46 odstotkov porabljenega goriva, kažejo podatki uradne statistike.
Največji delež goriva je bil porabljen za prevoz lesa po cestah (okoli 42 odstotkov). Manjši delež porabljenega goriva pa je bil porabljen za gojenje gozdov, za gradnjo in vzdrževanje gozdnih prometnic ter za prevoz z osebnim avtomobilom za potrebe proizvodnje.
Gozdarska podjetja so v letu 2015 uporabljala (po oceni na podlagi statističnega raziskovanja o gozdarski dejavnosti) 643 gozdarskih traktorjev, prilagojenih za delo v gozdu. Od tega je bilo največ prilagojenih kolesnikov, in sicer okoli 63 odstotkov. Število kamionov z gozdarsko nadgradnjo in nakladalno napravo ter vlačilcev in prekucnikov je glede na leto 2014 ostalo enako, število drugih strojev in opreme pa je bilo nekoliko večje kot v prejšnjem letu.