Manj kolin na kmetijah

Na družinskih kmetijah so lani zaklali za 13.000 manj prašičev kot leto prej

Objavljeno
24. junij 2015 16.54
kocpier*pujsi
M.Š.,gospodarstvo
M.Š.,gospodarstvo
Ljubljana - Čeprav se je skupni obseg prireje živali v preteklem letu v Sloveniji rahlo povečal, je bilo po še svežih podatkih državnega statističnega urada v nasprotju s pričakovanji z izjemo perutnine zaklanih manj vseh drugih vrst živali kot leto prej. Na družinskih kmetijah so, denimo, zabeležili za 13 odstotkov manjši zakol prašičev ali za 13.000 živali manj kot leto prej.

V letu 2014 je bilo v Sloveniji sicer zaklanih 108.000 glav govedi (dva odstotka manj kot leto prej), 323.000 prašičev (za odstotek manj kot leto prej, 96.000 ovc (za odstotek manj kot leto prej), 20.000 koz (za 8 odstotkov manj kot leto prej) in 33.902.000 kljunov perutnine (za 3 odstotke več kot leto prej). V podatkih o letnem zakolu živine so statistično zajeti podatki o vsej v posameznem letu zaklani živini: od zaklanih živali v klavnicah do tistih, ki so bile zaklane na družinskih kmetijah (zakol zunaj klavnic).

V klavnicah se opravi 99 odstotkov vsega zakola perutnine in 8 odstotkov vsega zakola drobnice.
Podatki o zakolu živine na družinskih kmetijah (zakol zunaj klavnic) kažejo, da je bilo v letu 2014 zaklanih zunaj klavnic manj živali kot v letu 2013: perutnine je bilo zaklane približno 308.000 kljunov (kar je približno 270.000 manj kot v 2013 ali za 47 odstotkov manj), prašičev približno 84.000 (13.000 ali približno 13 odstotkov manj), ovc približno 88.000 (2.000 ali približno 3 odstotke manj) in koz približno 20.000 (to je 2.000 živali manj oz. 9 odstotkov manj). Zakola govedi zunaj klavnic po podatkih državnega statističnega urada tudi v letu 2014 ni bilo.

Zakol prašičev v klavnicah se je glede na leto 2013 povečal za približno 5 odstotkov, medtem ko se je zunaj klavnic zmanjšal za 13 odstotkov, še vedno pa se večina zakola prašičev (74 odstotkov) opravi v klavnicah. Delež zakola v klavnicah se je glede na leto 2013 povečal za 4 odstotne točke.

Zakol drobnice se je opravil večinoma zunaj klavnic (ovc približno 91 odstotkov, koz 97 odstotkov). Zakol perutnine pa se je opravil večinoma v klavnicah (99 odstotkov), tako da tudi izrazitejše številčno zmanjšanje perutnine, zaklane zunaj klavnic (47 odstotkov manj), ni bistveno vplivalo na podatek o celotnem zakolu perutnine; ves zakol perutnine se je na letni ravni v primerjavi z letom 2013 povečal za približno 3 odstotke.

Na družinskih kmetijah zaklane živali so bile v povprečju nekoliko težje kot v prejšnjem letu, še beležijo statistiki. Izstopala je povprečna masa očiščenih trupov perutnine, ki je bila za 19 odstotkov večja kot v prejšnjem letu, kljub temu pa je bila njihova skupna masa za približno 37 odstotkov manjša kot v letu 2013 (to pomeni približno 395.000 kilogramov manj perutninskega mesa).

Skupna masa prašičev, zaklanih na družinskih kmetijah, je bila manjša za približno 11 odstotkov (v masi mesa je to približno 1.115.000 kilogramov manj), čeprav se je povprečna klavna teža prašičev, zaklanih na družinskih kmetijah (zunaj klavnic), v letu 2014 glede na prejšnje leto povečala za približno 3 odstotke (povprečna klavna teža prašiča, zaklanega na družinski kmetiji, je bila 112,92 kilogramov, kar je približno 3 kilograme več kot v letu 2013). Skupna masa koz, zaklanih na družinskih kmetijah, je bila za 4 odstotke (za 12.000 kilogramov) manjša kot v letu prej, pri zaklanih ovcah na kmetiji pa je bila za približno odstotek (10.000 kilogramov) večja.