Strokovna pomoč za presojo o GSO

Prva seja komisije za presojo razlogov za omejitev ali prepoved pridelave gensko spremenjenih rastlin v Sloveniji.

Objavljeno
06. september 2016 19.30
M. Š.
M. Š.

Ljubljana – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se bo v primeru izrekanj za prepoved oz. omejitev pridelave gensko spremenjenih rastlin odslej lahko oprlo na mnenje komisije za presojo razlogov za omejitev ali prepoved pridelave gensko spremenjenih rastlin.

Komisijo, ki je bila ustanovljena na podlagi novega zakona  o omejevanju in prepovedi pridelave gensko spremenjenih rastlin in se je danes sestala na prvi seji, bo vodil dr. Peter Dolničar s Kmetijskega inštituta Slovenije. Za podpredsednico pa so člani tega novega svetovalnega organa imenovali dr. Tatjano Zagorc, direktorico zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS, za tajnika pa dr. Boštjana Petelinca z direktorata za kmetijstvo MKGP.

»Na podlagi lani sprejetega zakona je Slovenija izkoristila prehodno obdobje in je na svojem ozemlju prepovedala pridelavo vseh osmih gensko spremenjenih koruz, ki so bile do takrat dovoljene v EU. S tem smo v  klubu 19 evropskih držav, ki so se izrekle o prepovedi pridelave, s tem da se je 17 držav, med katerimi je tudi naša, izreklo za prepoved na celotnem ozemlju, Belgija in Velika Britanija pa na delu ozemlja. V tem trenutku ni novih poskusov registracije gensko spremenjenih rastlin za pridelavo v Evropi. Ne glede na to je bila komisija konstituirana,« je po seji, na kateri je sodeloval, povedal minister Dejan Židan.

Kakšne bodo naloge komisije, ki je na oprvi seji sprejela poslovnik svojega delovanja, je povedal njen predsednik Peter Dolničar: »Že samo ime komisije pove, da je to komisija za presojo za omejitev ali prepoved pridelave gensko spremenjenih rastlin v Sloveniji. Presojala bo v primerih morebitne uvedbe oziroma izdaje novih dovoljenj za pridelavo kakšne gensko spremenjene sortne rastline, ali jo uvesti pri nas ali ne. Naloga te komisije je, da prouči strokovne razloge in da poda svoje mnenje, če bo do tega prišlo. Zdaj kakih posebnih primerov ni. Komisija, ki bo o tem presojala, je sestavljena iz  strokovnjakov strokovnih inštitucij, pridelovalcev, torej širše strokovne javnosti, predstavnikov ministrstev in je kompetentna, da poda ustrezna strokovna mnenja. Bo skratka strokovna pomoč ministru in ministrstvu pri teh strokovnih zadevah.«