Vlada sprejela načrt namakanja do leta 2023

Cilj programa je zgraditi 2.800 hektarov novih namakalnih sistemov in tehnološko posodobiti obstoječe.
Objavljeno
24. avgust 2017 19.48
fmi*namakanje
M. P. V.
M. P. V.
Vlada je na dopisni seji sprejela načrt razvoja namakanja v kmetijstvu do leta 2023 in izvedbeni program zanj. Cilj programa je z razpoložljivimi sredstvi zgraditi 2.467 hektarov novih namakalnih sistemov z več uporabniki in 348 hektarov individualnih namakalnih sistemov, poleg tega pa tehnološko posodobiti namakalne sisteme z več uporabniki na 1.273 hektarih kmetijskih zemljišč.

Z načrtom razvoja namakanja so določena območja, kjer je namakanje kmetijskih zemljišč najbolj smiselno glede na primernost zemljišč za kmetijsko pridelavo, dostopnost vodnih virov za namakanje in interes kmetijskih pridelovalcev. V programu ukrepov za izvedbo načrta pa so določeni območja, kjer bo predvidoma potekala gradnja in obnova namakalnih sistemov, institucije, ki bodo skrbele za strokovno pravilno namakanje, napoved namakanja in izobraževanje o njem. Sestavni del programa je tudi finančno vrednotenje navedenih nalog.

V Sloveniji je z namakalnimi sistemi opremljenih 10.723 hektarov kmetijskih zemljišč, kar znaša slaba dva odstotka vseh kmetijskih zemljišč. Z namakalnimi sistemi z več uporabniki je opremljenih 9.264 hektarov in z individualnimi namakalnimi sistemi 1.459 hektarov kmetijskih zemljišč.

V naši državi se, razen na določenih območjih (Vipavska dolina, Bela krajina, Krška kotlina), v preteklosti nismo soočali z rednim pomanjkanjem vode v kmetijstvu. Pogost pojav suš, ki so posledica podnebnih sprememb, pa vedno bolj vpliva na kmetijsko pridelavo. Vpliv podnebnih sprememb nanjo je mogoče zmanjšati z izgradnjo namakalnih sistemov, ki mora biti skrbno načrtovana in podprta s strokovno pravilnim namakanjem, so prepričani na ministrstvu za kmetijstvo, ki je pripravilo načrt in program razvoja namakanja.

V načrtu so opredeljene prednostne naloge, kot so gradnja in posodobitev namakalnih sistemov, poenostavitev postopkov zanju, ureditev evidenc namakalnih sistemov s ciljem povečanja njihove izkoriščenosti, vzpostavitev službe za strokovno pravilno namakanje in napoved namakanja ter organizacija izobraževanj o namakanju. Podan je tudi predlog območij za gradnjo namakalnih sistemov. Ta naj bi potekala na 9.059 hektarih kmetijskih zemljišč za namakalne sisteme z več uporabniki in na 912 hektarih za posamezne uporabnike. Posodobitve namakalnih sistemov so načrtovane na 2.471 hektarih kmetijskih zemljišč.

Za izvedbo programa so namenjena izključno sredstva programa razvoja podeželja v proračunskem obdobju 2014-2020. V njem je namakanje opredeljeno v dveh podukrepih: za naložbe v kmetijska gospodarstva (podukrep M4.1) in podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva (podukrep M4.3)

V okviru podukrepa M4.1 se izvajajo javni razpisi, na katerih lahko investitorji kandidirajo za sredstva za izgradnjo individualnih namakalnih sistemov ter nakup namakalne opreme. V okviru podukrepa M4.3 pa potekajo javni razpisi za izgradnjo namakalnih sistemov z več uporabniki, vključno z vzpostavitvijo vodnega vira.