Nepovratna sredstva za naložbe v kmetijskih gospodarstvih

Razpisi v vrednosti 24 milijonov evrov za kmetovanje na gorskih območjih in ekološko pridelavo hrane.

Objavljeno
25. november 2016 19.45
imo seno
M. F. K.
M. F. K.
Ljubljana - Za naložbe v kmetijskih gospodarstvih in izvedbo agromelioracij je kmetijsko ministrstvo objavilo tri razpise v skupni vrednosti 24 milijonov evrov.

Od tega sta dva razpisa namenjena podpori za kmetijska gospodarstva za leto 2016 - prvi prilagajanju zahtevam kmetovanja na gorskih območjih, drugi pa izvajanju ekološke pridelave hrane. Zanju je razpisanih 12 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Prvi razpis v vrednosti osem milijonov evrov je namenjen tehnološkim posodobitvam objektom za rejo živali in skladiščenje krme, upoštevane pa so denimo tudi investicije v urejanje greznic in čistilnih naprav, ureditev trajnih nasadov, zaščito proti toči divjim živalim ter nakupom kmetijske mehanizacije in strojne opreme.

Ekološkemu kmetovanju je namenjen drugi razpis v vrednosti štiri milijone evrov. Predmet podpore so podobni ukrepi kot v razpisu za gorske kmetije.

Vloge od 19. decembra dalje

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 19. decembra do vključno 1. marca 2017 za prvi razpis oz. do vključno 8. marca 2017 za drugi razpis.

Na tretjem razpisu, ravno tako vrednem 12 milijonov evrov, se bodo kmetijska gospodarstva lahko potegovala za podporo naložbam v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Podpora je namenjena izvedbi agromelioracij na komasacijskih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge bo potekala od 19. decembra 2016 do vključno 10. marca 2017.

Objavljeni javni razpisi potencialnim upravičencem omogočajo pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in slovenskega proračuna.

Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela in materiala npr. lesa iz lastnega gozda. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški oziroma nakup kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014.