Benčina bi se o božičnici pogajal januarja

Uprava na izrednem zboru delavce prepričevala, da morajo biti previdni pred manj donosnim letom 2019

Objavljeno
18. december 2018 08.55
Posodobljeno
18. december 2018 08.55
Če Cinkarna ne bo dosegla letnega načrta, bodo lastniki, med katerimi je največji delničar država, letos spet poželi rekorden čisti dobiček. Foto Brane Piano
Brane Piano, Karel Lipnik
Brane Piano, Karel Lipnik
Celje – V Cinkarni Celje je včeraj po demonstriranju manjše skupine delavcev pred upravo le-ta na izrednem zboru delavcev zaposlenim razlagala, zakaj bi se s sindikati o božičnici za leto 2018 pogajali šele po 20. januarju. V Cinkarni, ki bo letos drugo leto zapored ustvarila rekorden dobiček in kjer božičnico izplačajo januarja ali februarja, bi jo radi vsaj preložili zaradi slabših napovedi za leto 2019, ki pa bo še vedno donosno. Informacije, da so razmere v podjetju »nevzdržne«, so zato močno pretirane.

Generalni direktor in predsednik uprave Tomaž Benčina, ki je sklical izredni zbor delavcev, je o razlogih povedal: »Zaokrožile so govorice, da božičnica za letos ne bo izplačana, saj je po sindikalni pogodbi izplačilo vezano na doseganje plana, ki morda ne bo dosežen. Mislim, da bo med zaposlenimi vendarle prevladal razum.«

A če Cinkarna – tudi zaradi lanske in letošnje ukinitve nekaterih programov – ne bo dosegla letnega načrta, bodo lastniki, med katerimi je prek Modre zavarovalnice, DUTB in SDH z več kot 45 odstotki največji delničar država, letos spet poželi rekorden čisti dobiček. Če je bilo tega v letu 2017 ob 188,7 milijona evrov prihodkov kar 28,8 milijona evrov, bi ga do konca leta 2018 ob 166,8 milijona evrov prihodkov lahko bilo celo 30,3 milijona evrov. Sodeč po gibanjih na svetovnem trgu pigmenta titanovega dioksida bo leto 2019 manj donosno. V Cinkarni za prihodnje leto načrtujejo 167,7 milijona evrov prihodkov in le 11,1 milijona čistega dobička.

Tudi Franc Grabler, predsednik Sindikata podjetja Cinkarna Celje (SPCC), ki je član ZSSS – sindikata KNG, o možnem razpletu zahtev po božičnici za leto 2018 pred začetkom pogajanj z upravo ne želi ugibati. Zanika pa, da bi med zaposlenimi prevladovalo splošno nezadovoljstvo, in dodaja, da želijo le doseči, da bi bili tudi delavci nagrajeni za uspešnost družbe.

V Cinkarni deluje poleg SPCC še Neodvisni sindikat Slovenije Cinkarna Celje, med 909 zaposlenimi pa imata skupaj okoli 600 članov. Grablerjev SPCC je novembra upravo in nadzorni svet, ki ga vodi Borut Jamnik, pozval k pogajanjem o izplačilu božičnice ne glede na nedoseganje poslovnega načrta, saj bo dosežen dobiček. Uprava se je odzvala s predlogom o preložitvi začetka pogajanj v januar 2019.

Uprava je na zboru sicer zagotavljala, da bodo delavci dobili, kar jim zagotavljata podjetniška kolektivna pogodbo in pravilnik o nagrajevanju poslovne uspešnosti. A sindikati niso prepričani, da bo do kakršnega koli izplačila tudi res prišlo, zato so upravo opozorili, da bi zaradi nezadovoljstva delavcev lahko po praznikih prišlo do novih protestov. Kljub želji uprave, da bi se o božičnici ali kakšnem drugem izplačilu pogovarjali šele sredi januarja pa se bodo v podjetniškem sindikatu SPCC še ta teden pogovorili, kako podkrepiti svoje zahteve.

image
Tomaž Benčina: »Mislim, da bo med zaposlenimi vendarle prevladal razum.« Foto Brane Piano
Vzrok za previdnost pred nagradami zaposlenim so napovedi na svetovnih trgih pigmenta titanovega dioksida, največjega in najdonosnejšega izdelka Cinkarne, Benčina je pred dnevi v oceni poslovanja v letu 2018 in napovedi poslovanja za prihodnje leto omenil: »Poslovanje podjetja v prihodnjem letu bo uspešno, a manj kot v letih 2018 in 2017. Leta 2017 smo namreč dosegli rekordno proizvodnjo in rekordno neto količinsko prodajo pigmenta titanovega dioksida …

Raven prodajnih cen pigmenta se postopno znižuje. Za leto 2019 načrtujemo, da bo fizični obseg poslovanja blizu rekordnih ravni, a prodajne cene bodo daleč od rekordnih cen iz let 2018 in 2017. Razmere na trgu pigmenta bodo stabilne. Pri surovinah pa načrtujemo rahlo povišanje nabavnih cen titanonosnih surovin.« A treba bi bilo spomniti, da je Benčina že v prejšnjih letih raje dajal manj optimistične napovedi in je bilo poslovanje potem vedno boljše od načrtov.

Sicer pa je lani povprečna bruto plača v Cinkarni znašala 2278 evrov in je bila v primerjavi z letom 2016 višja za 14,6 odstotka. Junija 2017 so zaposleni dobili 13. plačo v višini svojih prejemkov, regres za letni dopust pa že februarja in je znašal 1157 evrov bruto.

Letos januarja so zaposleni prejeli tudi božičnico za leto 2017 v bruto znesku 1621 evrov. Junija 2018 bi jim morali izplačati tudi 13. plačo, a so bila vsa izplačala zaradi (pozneje neuspešnega) poskusa prevzema družbe preložena. Tako so 13. plačo v Cinkarni letos izplačali 14. avgusta.

Stroškov dela bo v Cinkarni letos za okoli 29,8 milijona evrov, kar je približno pol milijona evrov manj, kot so znašali stroški dela lani. Kje in kako so to prihranili, saj se število zaposlenih ni pomembno spreminjalo, ni mogoče nedvoumno ugotoviti. Gotovo pa ne ne gre za morebitno božičnico, saj ta družbo stane več. Da je morda v načrt za leto 2019 že vključena, bi lahko sklepali iz načrtovanih stroškov dela v letu 2019 – ti bodo višji za več kot dva milijona evrov in bodo znašali 30,9 milijona evrov. To je pomenljivo. Za božičnico za leto 2018, ki jo zdaj spet zahtevajo sindikati, je Cinkarna lani porabila prav toliko – dva milijona evrov.