Cinkarna Celje s 30,6 milijona evrov, a kljub temu pod načrti

Poleg tega so lani v družbi za 70 odstotkov razširili obseg investicij.

Objavljeno
13. marec 2019 10.01
Posodobljeno
13. marec 2019 11.03
Najpomembnejši vzrok za nedoseganje načrta je presežek ponudbe v panogi titanovega dioksida. FOTO: Mavric Pivk/Delo
Celje – Cinkarna je v lanskem letu ustvarila nekaj manj kot 164 milijonov evrov prihodkov, kar predstavlja 13 odstotkov manj kot leto prej. Dobiček iz poslovanja so dvignili za dva odstotka oziroma na 36,4 milijona evrov, medtem ko se je čisti dobiček okrepil za šest odstotkov ter dosegel rekordnih 30,6 milijona evrov.

Kljub temu je dobiček šest odstotkov manjši, kot so načrtovali.

Uprava je v nerevidiranem poročilu o poslovanju danes zapisala, da so v poslovnem letu kljub spremenjenim razmeram dobro poslovali. »Prodaje leta 2017 in načrtovane prodaje nismo presegli, a je družba dosegla zgodovinski rekord glede doseženega dobička. Najpomembnejši vzrok za nedoseganje načrta je presežek ponudbe v panogi titanovega dioksida,« so pojasnili.

32,6 milijona dobička so načrtovali za 2018


Spremenjeno ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem se je odrazilo v nižjih količinah in padajočih prodajnih cenah, ki so sicer na še precej visokih ravneh.

Cinkarna je kljub negativnim premikom presegla profitno maržo iz leta 2017, hkrati pa je z opustitvijo nerentabilnega programa valjane titancinkove pločevine izboljšala strukturo poslovnih programov in učinkovitost poslovanja celotnega sistema, navaja vodstvo.
 

Več za investicije


Obseg investicij se je lani povečal za 70 odstotkov in za slabih devet presegel načrte. Večino so namenili modernizaciji, stabilizaciji in izboljšanju proizvodnje ter varovanju okolja, varnosti in zdravju pri delu. Del denarja so porabili za posodobitev energetskih naprav in infrastrukture.

Izdelane panožne primerjave kažejo, da so zadržali položaj med najuspešnejšimi podjetji iz industrije pigmenta titanovega dioksida. Čeprav so tekmeci izboljšali poslovanje, družba pozitivno odstopa od industrijskega povprečja in utrjuje svoje mesto med najuspešnejšimi akterji, so še dodali.

Vrednost njihove delnice se je od zadnjega trgovalnega dne v letu 2017 do zadnjega trgovalnega dne v letu 2018 na Ljubljanski borzi zmanjšala z 216 na 181 evrov.


V začetku junija je odjeknila novica o morebitnem prevzemu in pognala delnico navzgor. Delnica je dosegla ceno 274 evrov, a je do konca leta počasi izgubljala vrednost.