Predstavitvena informacija

Družbeno odgovorna dejanja krepijo ugled in motivirajo zaposlene

Raziskava certifikata Družbeno odgovoren delodajalec kaže, da so slovenska podjetja dobro seznanjena s konceptom družbene odgovornosti.

Objavljeno
30. junij 2020 11.30
Posodobljeno
14. julij 2020 15.13
Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec lahko pridobijo vse gospodarske in negospodarske organizacije v Sloveniji z vsaj petimi zaposlenimi. FOTO: Ekvilib
Vsa slovenska podjetja in organizacije, ki so sodelovala v letošnji raziskavi o družbeni odgovornosti, ki je bila izvedena v okviru projekta Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, izvajajo ukrepe s področja varstva in zdravja pri delu. Hkrati pa jih je 84 % odgovorilo, da izvajajo tudi ukrepe s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Družbena odgovornost do zaposlenih je še posebej v spremenjenih razmerah ob korona krizi pomembnejša kot kdaj prej. Zato nosilec projekta Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec Ekvilib Inštitut in partnerji Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije vabijo k vključitvi v brezplačno pridobitev certifikata.

»Ob vzpostavitvi certificiranja za družbeno odgovorne delodajalce je bila izvedena raziskava v poslovni javnosti, s katero smo želeli preveriti informiranost in ozaveščenost podjetij/organizacij na področju družbene odgovornosti, njihov odnos do certifikatov in nagrad ter izvajanje projektov in aktivnosti s področja družbene odgovornosti. Raziskava je med drugim pokazala, da skoraj polovica predstavnikov sodelujočih podjetij/organizacij trdi, da so pri njih dobro seznanjeni s konceptom družbene odgovornosti. Le 1 % jih pojma družbene odgovornosti sploh ne pozna. Sodelujoči v raziskavi so prav tako mnenja, da certifikati in nagrade s področja družbene odgovornosti pomembno prispevajo k ugledu podjetja/organizacije,« povzema rezultate Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib Inštituta.
 

Večanje ugleda delodajalca in motivacije zaposlenih

Poleg tega je raziskava med podjetji/organizacijami pokazala, da so najpogosteje izvajane aktivnosti še oblikovanje izdelkov oz. storitev v skladu s smernicami trajnostnega razvoja ter izobraževanja za karierni napredek zaposlenih (82 %). Najredkeje pa podjetja/organizacije izvajajo izobraževanja (delavnice, predavanja) na temo družbene odgovornosti za zaposlene (33 %). 

Najpomembnejši razlog, da se v podjetjih/organizacijah lotevajo izvajanja ukrepov s področja družbene odgovornosti, je dejstvo, da družbena odgovornost krepi kulturo podjetja/organizacije ter ugled podjetja/organizacije kot delodajalca. Poleg tega so kot pomemben razlog vprašani prepoznali tudi to, da z družbeno odgovornimi dejanji podjetje/organizacija prispeva k večanju motivacije zaposlenih.

image
FOTO: Ekvilib

 

Prvih 100 prijav za certifikat brezplačnih

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, ki ga lahko pridobijo vse gospodarske in negospodarske organizacije v Sloveniji z vsaj petimi zaposlenimi, temelji na mednarodnem standardu družbene odgovornosti ISO 26000. Za prvih 100 prijaviteljev, ki se bodo za certificiranje prijavili v letu 2020, bo postopek certificiranja brezplačen. Do konca trajanja projekta, to je do septembra 2022, bo certifikat brezplačen še za 100 prijaviteljev.

image
FOTO: Ekvilib


Certifikat se sicer osredotoča na izboljšanje delovnih razmer zaposlenih na štirih področjih: usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, medgeneracijsko sodelovanje, varnost in zdravje pri delu ter organizacijsko upravljanje družbene odgovornosti. Je edini certifikat v Sloveniji, ki spremlja tudi napredek podjetij in organizacij na področju družbene odgovornosti v širšem smislu.

»Podjetje oz. organizacija s pristopom k pridobitvi certifikata izkaže svojo družbeno odgovornost in skrb do vseh zaposlenih. Zavzeti, motivirani in zadovoljni zaposleni so gibalo razvoja v podjetjih oz. organizacijah. S tem se podjetja oz. organizacije izognejo fluktuaciji delovne sile in podaljšujejo delovno aktivnost zaposlenih. Skozi strategijo družbene odgovornosti podjetje gradi tudi svojo zaposlovalčevo znamko (angl. employer branding). Ta je pomemben dejavnik konkurenčnosti na trgu delovne sile. Taka strategija, poleg pozitivnih vplivov na družbo in okolje, prinaša tudi krepitev dobičkonosnosti in konkurenčnosti podjetja oz. organizacije,« še dodaja Aleš Kranjc Kušlan