Glinščica ima izvajalce, graditelje predorov zaustavlja virus

V MarkoMark Nivalu trdijo, da lahko pravočasno zgradijo mostova čez Glinščico. 

Objavljeno
26. marec 2020 06.00
Posodobljeno
26. marec 2020 07.38
Gradnja dostopnih cest do gradbišča se je nekoliko upočasnila, vendar ni bojazni, da jih ne bi pravočasno dogradili. Foto Boris Šuligoj
Koper – Konzorcij MarkoMark Nival, Nival Invest in Ekorel bo lahko gradil tri premostitvene objekte čez dolino Glinščice. Odločitev državnega podjetja 2TDK o oddaji del je pravnomočna, saj se nanjo ni nihče pritožil (čas je bil do ponedeljka opolnoči), čeprav je odločitev državne revizijske komisije sprožila burne odzive in nasprotovanja v strokovnih krogih. Mostovi čez Glinščico morajo biti dograjeni do konca leta 2021.

V podjetju 2TDK so nam pojasnili, da načrtujejo z izbranim ponudnikom (približno eno leto po objavi razpisa za javno naročilo) že v prihodnjih dneh podpisati najprej pogodbo v vrednosti 8,5 milijona evrov, to je vsaj pet milijonov evrov manj od ponudbe drugih ponudnikov (konzorcija Kolektor CPG, Riko, Pomgrad in gradbenega podjetja Godina). Oba omenjena ponudnika je 2TDK izločil iz postopka izbire, ker je njuna ponujena cena presegala predvideni znesek iz investicijskega programa.

Aprila bodo najprej uvedli konzorcij v delo za izdelavo projekta za izvedbo del (PZI). Ta projekt bo MarkoMark Nival izdelal za 540.000 evrov, pogodbeni rok projektiranja pa predvideva štiri mesece časa. Od konca avgusta pa naj bi izvajalci potrebovali 15 mesecev še za gradnjo dveh mostov (100 metrov in 70 metrov dolgih) ter galerije med njima v dolžini 45 metrov. Vsi trije objekti bodo povezovali prva dva predora na kraški strani, skupaj dolga 12,7 kilometra.

Za drugi tir po investicijskem programu še približno milijardo evrov.


V MarkoMark Nivalu še ne vedo, koliko jih bodo pri izdelavi projektov ovirali ukrepi, povezani s pandemijo, sicer pa bi po besedah Marka Glaviniča projekte za izvedbo brez težav izdelali v štirih mesecih. Prav tako je Glavinič ovrgel vse očitke, da bodo težko izpeljali omenjeno naložbo zaradi domnevno prenizkih cen in pomanjkljivih referenc. »Za gradnjo mostov imamo referenco, saj smo že gradili 50-metrske mostove. Referenco za 13-metrske podporne zidove imajo naši novi podizvajalci. Naložba pa tudi ni tako velika, da je ne bi zmogli, kar bomo tudi dokazali,« je povedal Marko Glavinič.

Podjetje je za pridobitev posla zagotovilo ustrezno bančno garancijo v višini deset odstotkov vrednosti naložbe. Delo naj bi po pogodbi dokončali do konca novembra 2021. To je skrajni čas, saj je treba račune za nepovraten denar iz evropskega sklada CEF (instrument za povezovanje Evrope) izdati do konca leta 2021. Evropska nepovratna sredstva iz tega sklada pokrijejo kar 85-odstotni delež naložbe, kar pomeni, da bo 2TDK pri tem delu naložbe prispeval 1,27 milijona evrov iz drugih virov.
 

Za gradnjo predorov le še tri leta časa


Če bodo hoteli v 2TDK počrpati še 109 milijonov evrov iz tako imenovanega blending mehanizma in 80 milijonov evrov iz kohezijskih sredstev, bodo morali izvajalci predore vsaj prevrtati do konca leta 2023. Sprva je bilo predvideno, da bo razpisna komisija 2TDK v prvi fazi javnega naročila do začetka aprila odločila, kdo od prijavljenih kandidatov izpolnjuje vse pogoje za izvedbo del, a so zaradi pandemije prejeli zahteve več ponudnikov, da se rok za posredovanje nekaterih dokazil podaljša. Zato nam v 2TDK še niso mogli povedati, kdaj bodo končali prvo fazo javnega naročila.

So nam pa odgovorili, da bo njihova strokovna komisija odločitev o ustreznosti izvajalcev sprejela v »prihodnjih tednih«, neuradno se je odločitev zaradi koronavirusa premaknila na konec aprila. Zato prav tako ne vedo natančno, kdaj bodo objavili razpis za drugi del javnega naročila. Tega so nameravali objaviti junija in jeseni že izbirati izvajalca, a je zdaj že jasno, da bo nastala zamuda in da bi bila izbira glavnih izvajalcev del na obeh sklopih gradnje (kraškem in tistem od kraškega roba do Kopra) še letos velik dosežek, če ne kar misija nemogoče.

Vsaj 80 milijonov evrov že porabljenih za priprave na drugi tir.


Pomembno je, da je projekt za izvedbo del za drugi tir izdelan in da bo recenzija v celoti opravljena do 30. aprila.
Šele po objavi druge faze javnega naročila bo mogoče natančneje napovedati ceno drugega tira. Po veljavnem investicijskem programu znaša 1,194 milijarde evrov, vendar so na projektu našli že za 72 milijonov evrov prihrankov, če bodo ustrezno rešili še deponije izkopanih mineralnih surovin (lahko še aprila), bi lahko privarčevali še dodatnih 40 milijonov evrov. Približno 80 milijonov evrov pa je bilo tudi že porabljenih za vse dosedanje faze v pripravah na gradnjo. Zato znaša pričakovani preostali znesek za to naložbo približno milijardo evrov.