Inštitut Wise za razvoj trajnostnega delovanja

Za razvijanje inovativnih poslovnih modelov mora družbeno odgovoren menedžment postati ključna paradigma poslovanja.

Objavljeno
05. december 2018 07.00
Posodobljeno
05. december 2018 07.00
Dr. Danica Purg, dekanja IEDC - Poslovne šole Bled IECD je sredi novembra odprla inštitut Wise za razvoj trajnostnega delovanja in etičnega poslovanja v rastočih gospodarstvih. FOTO: Uroš Hočevar/Delo
Ljubljana – Zelo uspešna so tista podjetja, ki največ vlagajo v trajnostni razvoj in povezovanje, zato je IEDC – Poslovna šola Bled skupaj s še tremi mednarodno priznanimi poslovnimi šolami novembra odprla inštitut Wise za razvoj trajnostnega delovanja in etičnega poslovanja v rastočih gospodarstvih.

Ves svet je v procesu velike transformacije. Digitalizacija, trajnost in dinamične družbe spreminjajo vsakodnevno poslovanje. »Če želimo razviti inovativne poslovne modele, mora družbeno odgovoren in trajnostni menedžment postati ključna paradigma poslovanja,« odločitev za ustanovitev inštituta pojasnjuje dr. Danica Purg, predsednica in dekanja IEDC – Poslovne šole Bled.

Ključna naloga inštituta Wise je po njenih besedah povezati centre odličnosti iz različnih svetovnih regij, razviti globalno agendo, globalne projekte ter inovativne prototipe menedžmenta in poslovanja prihodnosti. »Začenjamo globalne dogodke v Evropi, Aziji, Afriki, Latinski Ameriki in arabskih državah. S podporo partnerskih mrež, kot sta Ceeman in UN PRME, bomo povečali obseg novih znanj, spreminjali načine poslovanja in se osredotočili na pozitivne učinke v različnih delih sveta. Skupaj bomo širili znanje z izobraževalnimi programi, svetovanjem, publikacijo in spletno platformo,« pravi Purgova.


Za krepitev konkurenčnosti


Po svetu je veliko centrov odličnosti kot tudi nekaj globalnih mrež, ki se ukvarjajo s trajnostjo in etiko poslovanja. »A hkrati opažamo, da ni zadostne izmenjave znanj med razvitimi in dinamičnimi družbami, kar bi pomenilo vzajemno učenje in primerjavo stališč. Wise pa omogoča ravno to – kot združenje vodilnih raziskovalnih in izobraževalnih centrov z izmenjavo idej ob neposrednem stiku s podjetji vodi v skupnostne inovacije. Wise je koncipiran kot svetilnik za razvoj novih poslovnih paradigem in njihovo diseminacijo v različne dele sveta s pomočjo partnerskih mrež,« pravi dekanja IEDC.

Inštitut Wise bo slovenskim podjetjem zagotovil najnovejša spoznanja in veščine trajnostnega poslovanja s širokega ter regijsko in kulturno raznolikega polja. Tako bo pomagal okrepiti njihovo konkurenčnost s transformacijo njihovih poslovnih modelov, razvojem trajnostnih strategij in skupnostnih inovacij. Po besedah Danice Purg je prav zaradi njihovih vrhunskih raziskovalcev in strokovnih mrež Wise idealen partner za slovenska podjetja v vedno bolj globalni in digitalizirani družbi. »V sodelovanju s podjetji bomo izvajali mednarodne študije, tržni benchmark, izobraževalne programe ter tako podprli razvoj trajnostnih strategij in poslovnih modelov. Pri tem pa bomo vedno upoštevali najnovejše globalne trende in izzive prihodnosti ter iskali rešitve s podporo vodilnih raziskovalnih ustanov,« pravi dr. Danica Purg.

Mednarodni trg ima vedno višje standarde, in od slovenskih podjetij, ki se pogosto uvrščajo približno v sredino nabavnih verig, se bo na področju družbene odgovornosti zahtevalo vedno več. »A upamo, da bodo slovenska podjetja z našo podporo konkretno presegla te standarde in svojo odličnost izkazala predvsem z razvojem inovativnih in trajnostnih poslovnih modelov, produktov in storitev. Mislim, da je skrajni čas, da se Slovenija izkaže ne le kot zelena destinacija, ampak kot zeleno gospodarstvo in zelena družba,« še pravi predsednica in dekanja IEDC – Poslovne šole Bled.

Družbeno odgovorna podjetja lahko prispevajo k dvigu življenjskih standardov, znižanju korupcije, k večjemu povezovanju, hkrati pa s svojim ravnanjem služijo kot pomemben zgled in navdih za druge.

 

Pozitivne pobude vedno dobrodošle


Ustanovitev inštituta Wise kot zelo pozitivno ocenjuje tudi glavni direktor Pivovarne Laško Union Zooullis Mina. Kot je v pogovoru za Delo med drugim pojasnil, je za njihovo podjetje sprejemljiv edino etičen in družbeno odgovoren način poslovanja ter s tem tudi zavezanost k trajnostnemu razvoju. »Tu ni nobene druge poti. Zato menim, da je vsaka pobuda v tej smeri zelo pozitivna. Le to je lahko resnično dobro za družbo. Spodbujanje etičnih, družbeno odgovornih in okoljsko trajnostnih metodologij je prava pot, da bomo lahko ohranili naš planet in prihodnost človeštva,« je poudaril sogovornik.
 

Kako se kaže zavezanost podjetij k trajnostnemu razvoju?


Družbena odgovornost ni več zgolj nek dodatek namenjen zviševanju ali žal prepogosto izboljšanju slabega ugleda podjetja. Cilj ni zgolj pripraviti trajnostno poročilo ali uvesti novo – ločeno delovno funkcijo ali oddelek za družbeno odgovornost. To so stvari, ki jih tako ali tako vedno bolj ureja tudi zakonodaja, med tem ko je družbena odgovornost podjetij koncept, ki temelji predvsem na prostovoljnih aktivnostih podjetij, kar pomeni, da podjetja ne le izpolnjujejo svoje zakonske obveznosti, temveč da za notranje in zunanje deležnike podjetja izvajajo dodatne ukrepe, ki sežejo onkraj predpisanih, pravi dr. Danica Purg.

"Ključ torej leži v razvoju novih poslovnih strategij ki generirajo pozitiven učinek na družbo. Poslovanje mora biti rešitev in ne prepreka trajnostnemu razvoju. Podjetja morajo začeti gledati na sedanjost iz perspektive prihodnosti. Naša podjetja bodo v prihodnje na globalnem trgu konkurenčna le če bodo iskala in našla odgovore na vprašanja, ki jih prinašajo klimatske spremembe, omejeni resursi, digitalizacija in druge družbene spremembe. Trajnostno naravnana podjetja svoje denarne tokove že danes usmerjajo v poslovne modele za prihodnost."


Pozitivni učinki


Zavezanost podjetja k družbeni odgovornosti pa ima veliko pozitivnih učinkov. Kot prvega Purgova omenja izboljšane odnose med podjetji in skupnostmi. Podoba družbeno odgovornega podjetja namreč navdihuje zaupanje in izboljša odnose med deležniki. A kot mnogi radi pogosto poudarjajo, pomemben je tudi učinek na izboljšane poslovne rezultate, saj na dolgi rok prinaša večjo varnost in prihodke, kar se kaže tudi v vedno večjem interesu vlagateljev za podjetja zavezana trajnosti in etičnemu ravnanju. Govorimo pa lahko tudi o učinkih kot sta dvig morale zaposlenih in privlačnost za najboljši kader.

"Seveda pa je najpomembnejši učinek, ki ga imajo taka podjetja na celotno družbo, a je žal to področje najmanj raziskano. Kljub temu pa vemo, da lahko družbeno odgovorna podjetja prispevajo k dvigu življenjskih standardov, znižanju korupcije, k večjemu povezovanju, hkrati pa s svojim ravnanjem služijo kot pomemben zgled in navdih za druge. Sama pa z največjim zanimanjem spremljam kakšne odgovore bodo ta podjetja prinesla na najbolj pereča družbena in okoljska vprašanja," še pravi dekanja IEDC - Poslovne šole Bled.