Iskratel toži Dars, razmišljajo tudi o kazenskih ovadbah

Izbor izvajalca za vzpostavitev elektronskega cestinjenja se po treh letih od podpisa pogodbe seli na sodišče.

Objavljeno
10. december 2019 13.24
Posodobljeno
10. december 2019 15.27
Dars je od sklenitve pogodbe z izbranim izvajalcem sklenil še deset aneksov, s katerimi se je vsebina posla glede na razpisano dokumentacijo bistveno spremenila, je povedal direktor Iskratela Željko Puljić. FOTO: Iskratel
Iskratel je proti Darsu vložil 17,7 milijona evrov težko odškodninsko tožbo, ker ocenjuje, da je bil oškodovan v javnem naročilu izbora izvajalca elektronskega cestninjenja. Direktor Iskratela Željko Puljić je poudaril, da je deset aneksov nedopustno spremenilo razpis. Razmišljajo tudi o vložitvi kazenskih ovadb proti odgovornim na Darsu in državni revizijski komisiji. V Darsu očitke zavračajo.

Dars je pred tremi leti naročilo za vzpostavitev sistema elektronskega cestninjenja oddal konzorciju podjetij Telekom Slovenije in Q-Free. Iskratel, ki je s slovaškim SkyTollom oddal drugo najugodnejšo ponudbo, se je pritožil na državno revizijsko komisijo (Dkom), a je ta zahtevek za revizijo zavrnila.

Dars je od sklenitve pogodbe z izbranim izvajalcem sklenil še deset aneksov, s katerimi se je vsebina posla glede na razpisano dokumentacijo bistveno spremenila, je povedal Puljić. Če bi Iskratel pri oddaji ponudbe upošteval vsebino, ki se trenutno izvaja, bi v postopku oddaje javnega naročila oddal bistveno drugačno ponudbo, kar pomeni tudi nižjo ponudbeno ceno, pravijo v kranjskem podjetju. Naštevajo več domnevnih nepravilnosti, denimo:
  • Izbrani izvajalec sistema ni vzpostavil v 12-mesečnem roku. Z aneksi se je nepregledno podaljševal rok za izpolnitev obveznosti.
  • Z aneksi so se spremenili tehnične specifikacije in predmet pogodbe.
  • Z aneksi so bila spremenjena merila za oddajo javnega naročila, ki so najbolj bistvena za ocenjevanje ponudb. Spreminjanje meril po roku za oddajo ponudb ni dopustno.
  • V nasprotju s sklenjeno pogodbo, ki določa, da je pogodbena cena za vzpostavitev sistema fiksna in vključuje vrednost vseh del, je naročnik naročal dobavo opreme po drugačnih cenah in z drugačnimi tehničnimi lastnostmi, kot je bilo dogovorjeno v pogodbi.
»Zaradi kršitev pravil je Iskratel izgubil posel, zato je upravičen do povrnitve celotne škode, ki jo je imel iz tega naslova. To pomeni tako stroškov, povezanih s pripravo ponudbe, kot zneska v višini izgubljenega dobička,« je dejal pooblaščenec Iskratela Domen Neffat.

»Zaradi pristranskega in nezakonitega ravnanja odgovornih v Darsu in senatu državne revizijske komisije resno razmišljamo, da proti njim vložimo tudi kazenske ovadbe. A o tem bomo še razmislili,« je dodal Puljić.
 

Darsu: Sistem deluje in je cenejši kot Iskratelov


V Darsu so zavrnili očitke glede nezakonitega ravnanja: »Iskratelu v zvezi z uvedbo elektronskega cestninjenja ni mogla nastati pravno priznana škoda, za katero bi bil lahko odgovoren Dars. Takšne škode, kot jo Iskratel uveljavlja s tožbo, pa po slovenskih predpisih niti ni mogoče uveljavljati.« Dodali so, da so tudi po sklenitvi 90,6 milijona evrov vredne pogodbe ravnali strokovno, gospodarno in transparentno ter v skladu s predpisi o javnem naročanju. Z aneksi se je osnovna cena povišala za 3,5 milijona evrov na 94 milijonov evrov, kar je še vedno šest milijonov evrov manj od Iskratelove ponudbe. 

Sistem deluje in so ga v celoti prevzeli lani spomladi, so v Darsu zavrnili navedbe Iskratela, da tudi po 40 mesecih od podpisa pogodbe niso v celoti prevzeli sistema.

»Sklenitev aneksov je bila potrebna, ker se v času objave razpisa še ni vedelo, kakšno tehnologijo za cestninjenje (mikrovalovno, satelitsko) bodo ponudili ponudniki. Zato je bilo treba z aneksi urediti tehnične podrobnosti, kar je bilo mogoče urediti šele po izboru ponudnika in sklenitvi pogodbe,« so pojasnili v Darsu. Z aneksom so v sistem vključili tudi nov odsek avtoceste Draženci–Gruškovje. V času veljavnosti so se spremenili predpisi, ki urejajo cestninjenje, zaradi česar je bilo treba prilagoditi sistem, kar je med drugim povzročilo podaljšanje rokov in vse to je bilo urejeno z aneksom, so našteli.