Izpolnitveni pomočniki, nov trik v javnem naročanju?

Pri javnem naročilu za opremo športne dvorane v Mengšu zahtevek za revizijo.

Objavljeno
13. februar 2020 06.00
Posodobljeno
13. februar 2020 12.46
Workers start their shift at a construction site in the central business district area in Singapore October 28, 2013. REUTERS/Edgar Su (SINGAPORE - Tags: SOCIETY BUSINESS EMPLOYMENT CONSTRUCTION) - RTX14R29 Foto Š Edgar Su / Reuters Reuters
Ljubljana – Kako lahko kandidat za javno naročilo, ki ne nominira podizvajalcev, sam pa ni sposoben izvedbe, vseeno dobavi naročeno? Na primeru športne dvorane v Mengšu opisujemo, da je podjetje Elan Inventa zadrego rešilo s pomočjo »izpolnitvenih pomočnikov«. Udeleženci razpisov menijo, da gre za sivo področje, saj ni jasno, kaj in koliko posla opravi podjetje samo in koliko ga opravijo izpolnitveni pomočniki ter kdaj pomočnik doseže status podizvajalca.

Občina Mengeš je objavila razpis za vgradnjo notranje in zunanje opreme za športno dvorano Mengeš. Na razpis so se prijavila tri podjetja, in sicer Dema Plus, Lesnina MG Oprema in Elan Inventa. Prva dva ponudnika sta oddala ponudbo s podizvajalci, Elan Inventa pa brez njih. Vsa tri podjetja so inženirinška, razberemo s spletnih strani in iz poslovnih izkazov, podjetja, ki nimajo lastne proizvodnje oziroma nimajo zaposlenih za vgradnjo opreme. Občina je kot najugodnejšo dopustno ponudbo izbrala Elan Invento, cena z davkom na dodano vrednost (DDV) znaša 660.624 evrov. Ponudbi drugih dveh ponudnikov sta bili ocenjeni kot dopustni.


Ključ se skriva v podrobnostih


Del javnega naročila so tudi teleskopske tribune (izvlečne). Elan Invento smo zato po elektronski pošti vprašali, kako nameravajo izvesti javno naročilo brez podizvajalcev, saj nimajo lastne proizvodnje niti kadra za montažo. Zanimalo nas je tudi, ali je dejanski podizvajalec Elana Invente za tribune družba Kovinc, ki med svojimi referencami na spletu omenja, da za podjetje Elan Inventa izdelujejo in montirajo vso kovinsko opremo za športne dvorane, stadione in igrišča. Na postavljena vprašanja odgovorov po elektronski pošti nismo dobili. Direktor Elana Invente Klemen Prešeren projektov v teku ni želel komentirati. Nato smo se obrnili na naročnika, to je občino Mengeš.


Občina se je konkretnim odgovorom izognila


Občini Mengeš smo poslali več vprašanj, ključni pa sta: Kako bo po vašem Elan Inventa lahko izvedel javno naročilo brez lastne proizvodnje in lastnega kadra za izvedbo in kdo so po vaši dikciji izpolnitveni pomočniki? Občina na konkretna vprašanja ni odgovorila, so nam pa poslali odgovor: »Predmetni postopek javnega naročila je v teku, saj odločitev o izboru najugodnejšega ponudnika še ni pravnomočna. Neizbrani ponudnik Lesnina MG Oprema je zoper odločitev naročnika o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo.«


Kaj pravita preostala ponudnika


»Za razpis je izvajalec že izbran, vsi javni podatki pa so dostopni na portalu samem,« so nam pojasnili v podjetju Dema Plus. V podjetju Lesnina MG Oprema so nam povedali, da vse podizvajalce, s katerimi nameravajo izvesti dela, dosledno nominirajo. Tako so v tem primeru nominirali Taurus IQ, Multisport, MB Opremo, dodatno pa nastopajo še s partnerjem Trgograd. Dejali so tudi, da se bodo pritožili najprej z zahtevo za vpogled v ponudbo, vsekakor pa tudi na pravilnost izbrane ponudbe. Na vprašanje, ali menijo, da Elan Inventa lahko izvede ponudbo samostojno brez podizvajalcev, so odvrnili: »Ne, nikakor. Kot pa je razvidno iz podatkov, objavljenih na portalu, je Elan Inventa kar dvakrat podal po našem razumevanju lažno izjavo, da nastopa brez podizvajalcev, s čimer je kršil zakon o javnem naročanju, in svoje izvajanje del utemeljuje z izpolnitvenimi pomočniki; to lahko primerjamo samo s pomočniki dedka mraza, Božička ali Miklavža, kar pa strokovno in pravno nima nikakršne podlage.«
Zahtevek za revizijo pri gradnji dvorane v Mengšu.
Za projekt so kandidirali Elan Inventa, Dema Plus in Lesnina MG Oprema.
Elan Inventa projektov v teku ne komentira.