Južna zahteva revizijo Petrolovih poslov

Poslovnež Dari Južna bi za pet let nazaj preverili poslovanje Petrola pod vodstvom Tomaža Berločnika.

Objavljeno
20. november 2019 13.45
Posodobljeno
20. november 2019 16.55
FOTO: Matej Družnik/Delo
Ljubljana – Dari Južna prek svojih družb, ki so lastnice Petrola, zahteva prevetritev posameznih poslov zdaj že nekdanje uprave Petrola pod vodstvom Tomaža Berločnika. S takšnim predlogom je namreč Južna dopolnil dnevni red skupščine Petrola.

Družbi Vizija holding in Vizija holding ena, ki imata skupaj 6,1 odstotka delnic Petrola, zahtevata prevetritev vseh poslov družbe med 24. oktobrom 2014 in 24. oktobrom 2019, ki so povezani s prevzemi, dezinvesticijami, investicijami ali sponzorskimi in donatorskimi pogodbami, katerih vrednost presega milijon evrov. Za revizijsko hišo predlagajo KPMG, pravno prevetritev v luči morebitne odškodninske in kazenske odgovornosti pri teh poslih pa naj bi zagotavljala odvetniška pisarna Zaman in partnerji ter odvetnik Blaž Kovačič Mlinar.


Južna nezadovoljen z dobičkom in donosom


»Kot dolgoročni delničarji družbe Petrol vseskozi podpiramo razvojno strategijo in strateške cilje Petrola, pri čemer pa nismo zadovoljni z donosom investiranih sredstev in stroškovno učinkovitostjo družbe, saj je dobiček iz poslovanja glede na potencial skupine Petrol prenizek,« nam je prek predstavnice za stike za javnostjo sporočil Južna. Dodal je, da dosedanje investicije ne dosegajo želenih donosov, »v poslovanju družbe pa opažamo tudi stroškovno neučinkovitost, zato predlagamo, da skupščina družbe potrdi naš predlog za preveritev posameznih poslov«. Južna še zatrjuje, da Petrol je družba z velikim potencialom za nadaljnjo rast in razvoj, zato ostajajo dolgoročni delničarji Petrola. Južna je imel sicer ves čas v nadzornem svetu svojega predstavnika - Mladena Kaliterno.

Dobiček skupine Petrol iz poslovanja je v prvih devetih mesecih letos znašal 21 milijonov evrov in je bil za 42 odstotkv višji kot v enakem obdobju lani, čisti dobiček pa je zrasel za 16 odstotkov in je dosegel dobrih 80 milijonov evrov.
 

SDH ne razkriva odločitev


image
Tomaž Berločnik Foto Roman Šipić

Skupščina Petrola je sklicana za 12. december, na njej pa naj bi delničarji dobili podrobnejša pojasnila za predčasno prenehanje mandatov predsednika uprave Tomaža Berločnika ter njenih članov Roka Vodnika in Igorja Stebernaka. Sklic skupščine je zahteval Slovenski državni holding (SDH), potem ko nadzorniki Petrola javno niso zadovoljivo pojasnili razlogov za predčasen odhod prejšnje uprave. Ali bo država kot tretjinska lastnica predlog Južne podprla, na SDH nočejo razkriti, saj da svoje odločitve razkrivajo na skupščini. Za podporo sicer zadostuje že navadna večina.

Člani nekdanji uprave po naših informacijah za zdaj tudi še niso bili vabljeni na skupščino, da bi delničarjem pojasnili svoj pogled glede predčasnega prenehanja mandata. Nadzorniki so nkednji upravi očitali razhajanje pri izvajanju sprejete strategije, saj naj bi potrditev predlogov uprave pomenila bistveno odstopanje od sprejetega Strateškega poslovnega načrta 2018 – 2022, »pri čemer pa uprava nadzornemu svetu nikoli ni predložila verodostojnih gradiv za odločanje«.