Konkurenčnost je treba nenehno izboljševati

Izzivi 2020 so povečevanje produktivnosti, tudi z investicijami v naložbe, ki prinašajo visoko dodano vrednost.

Objavljeno
20. november 2019 06.00
Posodobljeno
20. november 2019 06.00
Za krepitev konkurenčnosti je potrebna krepitev inovacij, ustvarjanje delovnih mest prihodnosti in prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo. Foto Shutterstock
Razpoloženje v svetovnem gospodarstvu se še naprej poslabšuje. Znižal se je kazalnik gospodarske klime, poslabšale so se ocene trenutnih razmer kot pričakovanja za prihodnost. Slovensko gospodarstvo pa je kot majhno in odprto gospodarstvo neločljivo povezano s svetovnim dogajanjem, s poudarkom na Evropi, predvsem na Nemčiji. Kakšni izzivi so torej pred nami za leto 2020?

Gospodarska klima se globalno gledano že nekaj časa ohlaja. Kazalniki, ki napovedujejo prihodnjo gospodarsko stanje in rast, kot so na primer kazalniki zaupanja menedžerjev v predelovalnih dejavnostih, že nekaj časa kažejo na gospodarsko ohlajanje in padec gospodarske rasti. Kot pojasnjujejo v Generali Investments, se skladno s tem revidirajo tudi pričakovanja analitikov, tako da trenutna napoved svetovne gospodarske rasti znaša 3,1 odstotka in se je od začetka leta znižala za 0,4 odstotne točke. »H gospodarskemu ohlajanju je prispevalo več dejavnikov, med katerimi lahko izpostavimo predvsem trajanje trenutnega gospodarskega cikla in faktorje kot so zaostrovanje trgovinskih pogojev ter povišana politična negotovost. Glavne centralne banke so na ohlajanje že odgovorile s stimulativnejšo denarno politiko. Ameriška centralna banka je pričela z nižanjem obrestnih mer, medtem ko je Evropska centralna banka (ECB) ponovno uvedla odkupovanje dolžniških vrednostnih papirjev,« pravijo v Generali Investments.
 

Recept za izboljševanje konkurenčnosti


V prihodnjem letu bo tako največji izziv vseh, ki imajo vpliv na vodenje gospodarskih politik, omejiti trenutno gospodarsko ohlajanje in poskrbeti za mehak pristanek gospodarstva, ocenjujejo v družbi Generali Investments. In dodajajo, da je Slovenija kot majhno, a odprto gospodarstvo neločljivo povezano s svetovnim dogajanjem, s poudarkom na Evropi, predvsem na Nemčiji. Gospodarsko ohlajanje bomo zato gotovo čutili tudi v Sloveniji, posebej v sektorjih, ki so najbolj izpostavljeni temu dogajanju, kot je avtomobilski sektor. Recept za ohranjanje in izboljševanje konkurenčnosti pa je po mnenju družbe Generali Investments -, ki je bila izbrana za enega izmed dveh upravljavcev lokalnih alternativnih skladov -, enak ne glede na to, kje v ciklu se nahajamo, in sicer konstantno povečevati produktivnost tudi z investicijami v naložbe, ki prinašajo visoko dodano vrednost in na splošno v raziskave in razvoj.

image
V prihodnjem letu bo največji izziv vseh, ki imajo vpliv na vodenje gospodarskih politik, omejiti trenutno gospodarsko ohlajanje in poskrbeti za mehak pristanek gospodarstva, ocenjujejo v družbi Generali Investments. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo


Evropska komisija in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) sta novembra v poročilu o ukrepih, katerih cilj je okrepiti konkurenčnost industrije v 12 regijah in državah članicah EU, tudi v Sloveniji, med drugim izpostavili krepitev inovacij, ustvarjanje delovnih mest prihodnosti in prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo. Evropska komisija in OECD skušata zato identificirati ovire, ki preprečujejo ustvarjanje novih delovnih mest in zavirajo gospodarsko rast v prizadetih območjih EU. Cilj teh prizadevanj je okrepiti razvojne strategije regij na podlagi njihovih konkurenčnih prednosti, inteligentne specializacije, modernizacije in izpolnjevanja podnebnih ciljev. S pomočjo EK in OECD bo Slovenija vzpostavila platformo za razvoj industrije 4.0, ki vključuje področja, kot so kibernetska varnost, računalništvo v oblaku, masovni podatki in robotika. Omenjena priporočila bo evropska komisija vključila v pripravo programov kohezijske politike za obdobje 2021-2027, v okviru katerih je na voljo več kot 90 milijard evrov za raziskave, inovacije, digitalizacijo ter podporo malim in srednjim podjetjem.
 

Izzivi za podjetja, kako vzdrževati rast


Poslovni svet je na pragu velikih sprememb, ko bodo podatki in njihova pravilna obdelava postali osnovna potreba vseh sektorjev. Pri sprejemanju pomembnih odločitev za prihodnost podjetja se ne bi smeli, kot menijo v Bisnode, zanašati zgolj na lasten občutek, saj lahko to vodi v tvegano poslovanje. Raziskave namreč kažejo, da se pri rasti, inovacijah in nagovarjanju talenta bolje izkažejo podjetja, ki se ne zanašajo na občutek, temveč na uporabo podatkov. »Ustvarjanje organizacije, ki temelji na podatkih in vpogledu, pomeni nadomeščanje občutkov brez podlage z odločitvami, ki temeljijo na zanesljivih analitičnih podatkih,« pravi Rikard Candell, direktor analitike v podjetju Bisnode.

Eden večjih izzivov za organizacijo, ki že skoraj tri desetletja raste letno okoli 10 odstotkov ali celo več, je vzdrževati rast, pa poudarjajo v Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje (SIQ), ki že več kot 50 let sodeluje z organizacijami pri nastopanju na trgih, dvigu storilnosti, izboljšanju kakovosti in napredovanju k odličnosti. Poglavitne konkurenčne prednosti SIQ so, kot poudarjajo, znanje in izkušnje naših strokovnjakov, mednarodna prepoznavnost in kredibilnost, fleksibilnost, ponudba celostnih rešitev in uvajanje novih storitev ter stalno prilagajanje trgu.»Res je, da je tehnološko okolje, v katerem pretežno deluje SIQ v stalnem razvoju, kar pomeni tudi več dela za SIQ, vendar ta razvoj zahteva, da smo mi, ki preskušamo in certificiramo celo korak pred razvijalci. To pa smo lahko samo z najboljšimi kadri. Doslej smo uspevali zadrževati najboljše in ključni izziv je zadržati in pridobiti najboljše,« še pojasnjujejo v institutu.

image
Eden večjih izzivov za organizacijo, ki že skoraj tri desetletja raste letno okoli 10 odstotkov ali celo več, je vzdrževati rast, poudarjajo v Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje (SIQ). FOTO: Tomi Lombar/Delo


Konkurenčnost države je rezultat konkurenčnosti podjetij, zato bi morala država sproščati mehanizme, ki ovirajo svobodno in hitro odločanje tistih, ki tvegajo in žanjejo uspehe, to pa so gospodarske družbe, še pravijo v SIQ, kjer je njihove storitve lani uporabljalo več kot 1800 gospodarskih družb iz Slovenije. Te so skupaj ustvarile 41,5 milijarde evrov prihodkov, kar je dobrih 43 odstotkov prihodka podjetij v Sloveniji. V zadnjih treh letih so najmanj eno storitev opravili za 75 odstotkov največjih slovenskih izvoznikov oziroma sodelovali pri 84 odstotkih njihovega izvoza. Njihove storitve priznavajo tako rekoč povsod po svetu.
 

Nujno iskanje sinergij, predvsem pa hitro prilagajanje


Tržne razmere se tudi v letu 2020 ne bodo izboljšale. »Zaostreni geopolitični in trgovinski odnosi med svetovnimi velesilami so realnost, tu se še napovedi gospodarskega ohlajanja in večjih finančnih rizikov,« pa ocenjuje glavni direktor Iskratela Željko Puljić in dodaja, da je za pravočasno prepoznavanje priložnosti in obvladovanje tveganj nujno poznavanje aktualnih razmer in trendov, povezovanje in iskanje sinergij, predvsem pa hitro prilagajanje. Na vse te izzive v skupini Iskratel, ki je je z več kot 70 leti izkušenj vodilni evropski ponudnik komunikacijskih rešitev za digitalno transformacijo telekomunikacij, transporta, javne varnosti in energetike ter nudenja proizvodnih storitev, odgovarjajo tako s prilagoditvijo portfelja produktov in rešitev kot z digitalno transformacijo same družbe.

Ključna tehnološka trenda, ki bosta tudi v prihodnje vplivala na poslovanje Iskratela, sta virtualizacija in digitalizacija. Temu se prilagajata tako produktni in tržni portfelj skupine kot samo podjetje z digitalno transformacijo. Pri tem igra pomembno vlogo digitalizacija proizvodno-poslovnih procesov, ki pa sama po sebi ni dovolj. "S ciljem povečanja produktivnosti, optimizacije operativnih stroškov ter izboljšanja uporabniške izkušnje, smo zastavili projekt digitalne optimizacije. Gre za ključne strateške korake, ki predvidevajo razvoj in podpiranje novih poslovnih modelov ter ponudbo digitalnih rešitev v novih industrijskih nišah, kot so pametna in varna mesta, medicina, transport, energetika," pojasnjuje Željko Puljić. In dodaja, da s krepitvijo položaja na trgih Balkana, Rusije in SND ter intenzivnim vstopanjem na trge EU tako v Skupini Iskratel v letu 2020 načrtujejo rast prihodkov v primerjavi z letošnjim letom; leto 2019 bodo sicer zaključili z okoli 110 milijonov evrov prometa.

image
Ključna tehnološka trenda, ki bosta tudi v prihodnje vplivala na poslovanje Iskratela, sta virtualizacija in digitalizacija, pravi glavni direktor Iskratela Željko Puljić. FOTO: Blaž Samec/Delo

 

Izzivi tehnoloških sprememb


V letu 2020 bo Iskratel na področju jedrnih omrežij (PE Omrežje) partnerjem ponujal digitalno komunikacijsko izkušnjo, pri kateri ima pomembno vlogo omrežje pete generacije 5G. V Iskratelu so na to revolucionarno tehnologijo pripravljeni in bodo prvi partner pri postavitvi tega omrežja v Sloveniji. "Trenutno že sodelujemo v razvojnih projektih 5G v Rusiji. Skupaj s partnerjem zagotavljamo najbolj napredno komunikacijsko tehnologijo v segmentu zasebnih omrežij LTE (pLTE) in 5G za operaterje, vladne organizacije in industrijske panoge. Smo vodilni na trgu z rešitvami za področje pLTE v rudnikih. Prvi tovrstni projekt je že v fazi testiranja in bo na ruskem trgu zaživel v prihodnjem letu. V letu 2020 načrtujemo tudi vzpostavitev partnerskega programa 5G kot platforme za razvoj ekosistema 5G v regiji," pravi Puljić.

Na področju širokopasovnega dostopa (PE Dostop) pa razvijajo univerzalna, učinkovita in hitra optična omrežja. Z lastnimi rešitvami, novimi poslovnimi modeli ter z dolgoročno vizijo naslavljajo migracijske strategije operaterjev, ki iščejo stroškovno učinkovitost večgigabitnih storitev za različne uporabnike. "Obstoječi portfelj rešitev nadgrajujemo z 10-gigabitno tehnologijo simetričnega PON (XGS-PON), vgrajeno v opremo pri uporabnikih in pri operaterjih. Operaterjem bomo omogočili hitro prilagajanje razmeram z rešitvijo »programje kot storitev«, pri kateri si poslovni partner sam prilagodi želeni nabor programske opreme. V preteklosti je moral operater pri uvajanju novih tehnologij izbrati ponudnika, kar je lahko privedlo do vezave nanj in kasnejših dragih nadgradenj. Z uvajanjem virtualizacije na vsa področja pa bomo operaterjem lahko ponudili revolucionarno optično rešitev nove generacije, ki jim pušča popolno svobodo pri izbiri gradnikov. Govorimo o t. i. virtualiziranem dostopu, ki bo omogočil hiter, standarden in predvsem pa cenovno učinkovit poslovni model."


Digitalna transformacija industrije


Z rešitvami iz domene 5G za transport, energetiko in javno varnost (PE Industrijske vertikale) pa bodo po besedah Željka Puljića partnerjem omogočali digitalno transformacijo industrije. "V segmentu javne varnosti smo na primer na naših trgih uspešno realizirali projekte za sistem 112 in danes zagotavljamo klic v sili za več kot 40 milijonov prebivalcev v Rusiji in državah nekdanje Sovjetske zveze. V Sloveniji smo realizirali funkcionalnost rešitve eCall. Razvijamo novo generacijo sistema NG112, ki bo omogočal naprednejše komuniciranje v sili z uporabo podatkov in videa, tudi prek omrežij 5G. Smo v zaključni fazi evropske raziskovalne naloge 5G Varnost, ki se osredotoča na zanesljive 5G komunikacijske rešitve za deležnike s področja javne varnosti, zaščite in reševanja. Na tem poslovnem področju so zelo pomembne rešitve za varna oziroma pametna mesta, kjer letos zaključujemo tri večje projekte v Rusiji, s katerimi zagotavljamo avtomatizacijo procesov, sistem za podporo pri odločanju in spremljanje kritične javne infrastrukture (npr. ceste, mostovi, zgradbe …). Na področju energetike ponujamo rešitve, ki zagotavljajo normalizacijo podatkov v CIM formatu in integracijsko platformo z orkestracijo za podporo poslovnim procesom. Na področju transporta sodelujemo v domenskih združenjih, kjer se že pripravljajo standardi za rešitve nove generacije kritičnih komunikacij na železnici in bomo kupcem omogočali najsodobnejšo nadgradnjo obstoječe. Pri tem velja omeniti tudi sistem za ugotavljanje napak na tirnih vozilih in posledično infrastrukturi."

image
Z uvajanjem virtualizacije na vsa področja bo Iskratel operaterjem ponudil revolucionarno optično rešitev nove generacije, ki jim pušča popolno svobodo pri izbiri gradnikov. FOTO: Blaž Samec/Delo


Na področju elektronske proizvodnje pa zagotavljajo celovite visokokakovostne storitve. Širijo poslovanje na nove trge, tako v 2020 načrtujejo odprtje predstavništva v Nemčiji, in v dejavnosti, ki pomembno izboljšujejo življenja ljudi: medicina, obnovljivi viri, upravljanje z odpadki in industrija 4.0. V novembru so pridobili certifikat EN ISO 13485, s čimer se jim po besedah Puljića nam odpirajo vrata na področje proizvodnje komponent za medicinske pripomočke.