Na vladi danes tudi sporni posli DUTB

Zaradi spornih zemljiških poslov bi lahko padale tudi glave.

Objavljeno
29. november 2018 10.34
Posodobljeno
29. november 2018 13.14
Bodo zemljiški posli odnesli Imreta Balogha? Foto Tomi Lombar/Delo
O poslih Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) je danes razpravljala tudi vlada Marjana Šarca. Vlada se je seznanila z revizijo, ki jo je glede sporne prodaje zemljišča v Logatcu družbi Lonstroff opravila družba Ernst & Young. »Ministrstvo za finance je od DUTB v predmetni zadevi v okviru izvajanja nadzora zahtevalo dodatna pojasnila in obrazložitve. Zadeve zaradi teka postopka nadzora v tem trenutku ne moremo komentirati,« so sporočili z ministrstva, ki ga vodi Andrej Bertoncelj.

image
Predsednik upravnega odbora DUTB je Miha Juhart. Foto Leon Vidic/Delo

Zaradi tega bi menda lahko bila na prepihu tudi položaja glavnega izvršnega direktorja Imreta Balogha in direktorja upravljanja terjatev Iga Grudna. Prvi odgovoren za poslovanje slabe banke pa je predsednik upravnega odbora Miha Juhart.

Kot smo poročali, je zemljišče v Logatcu družbi Svet re za dva milijona evrov prodala DUTB, Svet re pa je pet dni pozneje to parcelo za tri milijone evrov prodal Lonstroffu. Zaradi tega so posel pod drobnogled vzeli tudi kriminalisti.
 

Obremenjujoče ugotovitve


Ugotovitve revizorjev Ernst & Younga so po poročanju Siol.net zelo obremenjujoče za DUTB, saj naj bi kazale na več primerov malomarnosti in opustitve dolžnih ravnanj. Revizor je po navedbah portala menda ugotovil, da je DUTB posel opravila na hitro in malomarno, saj odgovorne osebe niso opravile ustreznih poizvedb, poleg tega so se pogoji posla spreminjali že po tem, ko je bil ta odobren, DUTB pa ni preverjala finančne sposobnosti kupca, podjetja Svet Re, saj ta v trenutku sklenitve posla ni imel denarja za plačilo kupnine. Med odgovornimi se izpostavlja tudi nekdanjega izvršnega direktorja DUTB Janeza Škrubeja, ki je pogodbo podpisal.

image
Sporni so bili tui posli s posestvom Lambergh. Foto Roman ŠŠipić/Delo

To pa ni edini sporni posel DUTB. Prek posrednika je DUTB prodala zemljišče na Brniku tudi družbi Kuehne + Nagel. Kot smo pred kratkim razkrili v Delu, je slaba banka lani prodala terjatve do družbe Predence, ki so bile zavarovane s posestvom Lambergh, kupec je nato ta zavarovanja unovčil in s nadaljnjo prodajo posestva zanj iztržil 360.000 evrov več, kot je plačal DUTB.
 
Revizijo poslovanja in določenih poslov DUTB je že pred časom napovedalo tudi ministrstvo za finance, a zaradi težav pri iskanju izvajalcev te revizije tega še ni izvedlo.
 

Enotirni sistem upravljanaja ostaja


Poleg tega je vlada danes sprejela je odziv na ugotovitve računskega sodišča glede revizije poslovanja DUTB, seznanila se je z internima aktoma DUTB, in sicer s Strategijo ohranjanja talentov in zaposlenih ter z Navodili za spremljanje zakonsko določenih ciljev, seznanila pa se je tudi z rednim četrtletnim poročilom glede opravljenega nadzora DUTB ter kot skupščina imenovala revizorja DUTB za leti 2018 in 2019.

image
Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel Foto Igor Zaplatil/Delo


Kot so sporočili, vlada in finančno ministrstvo menita, da je kljub priporočilom računskega sodišča primerno ohraniti enotirni sistem upravljanja DUTB. Bosta pa vlada in finančno ministrstvo pristopila k preučitvi možnosti dopolnitev Smernic za delovanje DUTB oziroma Statuta DUTB v smeri izboljšanja razmejitve pristojnosti med neizvršnimi direktorji in upravnim odborom kot celoto ter natančnejše določitve pristojnosti neizvršnih direktorjev, so dodali.
 

Večji nadzor nad DUTB


Zakona o slabi banki vlada ne bo sprmilnjala, bo pa smernice spremenila v smeri zagotavljanja ničelne tolerance do nepreglednega in negospodarnega delovanja. Slaba banka ji bo morala o postopkih prestrukturiranja redno poročati.

V pogodbah o zaposlitvi vodstvenih kadrov ministrstvo ni našlo nepravilnosti, se pa ne strinja z načinom nagrajevanja zaposlenih, ki ga je predlagala DUTB, saj da ni sorazmeren s poslovnim okoljem v Sloveniji. kot je znano je slaba banka zaposlenim izplačevala celo dodatek za lojalnost.