Nadzorniki Petrola: V upravo smo izgubili zaupanje

Dodatna pojasnila NS o odstavitvi uprave

Objavljeno
08. november 2019 09.29
Posodobljeno
08. november 2019 12.08
FOTO: Jure Eržen/Delo
Nadzorni svet Petrola je konec oktobra odstavil upravo Petrola, začasno družbo vodi Nada Drobne Popovič. Nadzorni svet je na seonetu objavil dodatna pojasnila.

»Razhajanje uprave in nadzornega sveta družbe Petrol v povezavi z izvajanjem sprejete strategije se nanaša na predloge uprave, katerih potrditev bi pomenila bistveno odstopanje od sprejetega Strateškega poslovnega načrta 2018 – 2022, pri čemer pa uprava nadzornemu svetu nikoli ni predložila verodostojnih gradiv za odločanje,« so sporočili nadzorniki.

Preberite tudi: Kakšno odpravnino si lahko obeta nekdanja uprava Petrola?

Ti dodatno pojasnijo: »Dejstvo je, da so izračuni v gradivih vsebovali kritične napake, ki kljub večkratnim opozorilom nadzornega sveta niso bile oziroma niso želele biti popravljene, zaradi česar je v povezavi s pomembnostjo predlaganih odločitev nadzorni svet izgubil zaupanje v upravo. Potrditev in izvedba predlaganih odločitev bi bila za družbo Petrol lahko škodljiva. Nadzorni svet je ocenil, da bi bilo nadaljnje sodelovanje z upravo izredno oteženo in bi škodilo uspešnosti poslovanja družbe Petrol v prihodnosti.«
 

SDH podal zahtevo za sklic skupščine Petrola


»Slovenski državni holding (SDH) je danes na podlagi tretjega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah poslal upravi družbe Petrol d. d. zahtevo za sklic skupščine delničarjev  z naslednjim dnevnim redom:
Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine
Podrobnejša informacija o razlogih za predčasno prenehanje mandatov predsednika in članov uprave družbe Petrol d. d.
SDH zahteva, da uprava družbe v skladu z določili statuta družbe in določili Zakona o gospodarskih družbah v roku 10 dni od prejema zahteve objavi sklic skupščine,« so sporočili iz SDH.