Nekdanja uprava Petrola za razkritje sporazuma

SDH jutri pričakuje pričakuje pojasnila nadzornikov o menjavi vodstva družbe.

Objavljeno
29. oktober 2019 18.00
Posodobljeno
29. oktober 2019 18.00
Foto: Igor Mali
Ljubljana – Jutri se izteče rok, do katerega SDH od nadzornikov Petrola pričakuje pojasnila o nedavni menjavi vodstva družbe. Ti tega še niso razkrili, člani nekdanje uprave pa so po naših informacijah že soglašali s popolnim razkritjem sporazuma o predčasnem prenehanju mandata.

Ob poplavi različnih informacij je namreč vse več nejasnosti glede dejanskih razlogov za sporazumen odstop celotne uprave Petrola. Uradno je znano le to, da je so člani uprave Tomaž Berločnik, Igor Stebernak in Rok Vodnik sporazumno prekinili mandat zaradi razhajanj z nadzorniki glede strategije družbe in njenega prihodnjega zadolževanja.

image
Tomaž Berločnik Foto Roman Šipić


V javnosti je ta teden zaokrožilo pravno mnenje o obstoju razloga za odpoklic uprave, ki ga je pri odvetniški družbi Čeferin menda za »rezervo« naročil nadzorni svet Petrola. Iz mnenja izhaja, da je uprava predlagala dvakrat višje naložbe (približno milijardo), kot je to predvidevala strategija in skoraj 900 milijonov neto dolga, kasneje je te izračune spreminjala, hkrati pa da se ni odzivala na opozorila nadzornikov o napačnem izračunu neto dolga. Zato je mogoče sklepati, da je bilo razkrije tega dokumenta v interesu tistih, ki so bili za odhod uprave. Soglasno je to podprlo vseh devet nadzornikov Petrola.


Prodaja družbe?


Po drugi strani je neuradno mogoče slišati, da so nadzorniki dodatnemu zadolževanju družbe, ki se je pod vodstvom Berločnika močno razdolžila, nasprotovali, ker menda obstajajo interesi za prodajo. To sicer ni v skladu z državno strategijo upravljanja, kjer je Petrol opredeljen kot pomembna naložba. Kot možen kupec manjšega deleža se neuradno omenja slovaška skupina J&T, ki že ima slabih 13 odstotkov družbe. V J&T danes morebitnih nakupov delnic Petrola niso hoteli komentirati. Med možnimi prodajalci se omenja Dari Južna, ki ima prek svoj družb dobro desetino Petrola in je tretji največji lastnik za državo, ki ima tretjinski delež. Južna danes ni bil dosegljiv.

image
Gorazd Podbevššek Foto Alešš Černivec


Pravnik Gorazd Podbevšek opozarja, da nadzorni svet k strategiji, zadolževanju družbe ipd. daje le soglasje in ob nestrinjanju ne sme razrešiti uprave, saj bi to pomenilo vmešavanje v poslovodne odločitve. Uprava namreč po zakonu o gospodarskih družbah podjetje vodi samostojno. V primeru takšnih razhajanj zato zakon predvideva sklic skupščine delničarjev, ki potem odločijo, kakšna naj bo strategija družbe.


Počivalšek pričakuje dodatna pojasnila


Vlada pojasnila Slovenskega državnega holdinga (SDH) o menjavi vodstva Petrola pričakuje do ponedeljka. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek bo temeljito proučil argumente nadzornega sveta Petrola za zamenjavo uprave, pri čemer pričakuje tudi pojasnilo, zakaj je prišlo do sporazuma in odpravnine, če so nadzorniki zaznali indice za krivdno razrešitev. Ker je Petrol glede na prihodke največja gospodarska družba v Sloveniji, je izjemnega pomena, kdo in kako to družbo upravlja, pravi minister. »Iz do sedaj javno objavljenih informacij ni mogoče razbrati, kakšne hujše kršitve obveznosti je pri upravi Petrola ugotovil nadzorni svet, zato pričakujemo dodatna pojasnila,« je dejal.