NLB Skupina razkrila rezultate za 2018

Največja banka je zvišala obrestne in neobrestne prihodke za odstotek.

Objavljeno
20. februar 2019 18.59
Posodobljeno
20. februar 2019 20.59
FOTO: Jože Suhadolnik
V letu 2018 je NLB Skupina zbrala 493,3 milijona evrov prihodkov, kar je odstotek več kot v letu 2017. Čisti dobiček je znašal 203,6 milijonov evrov (desetino manj kot lani), so v kratki informaciji o rezultatih sporočili iz NLB.

Rahlo zvišanje neto obrestnih prihodkov zaradi večjega obsega kreditnega poslovanja – predvsem v segmentu prebivalstva - ter nižjih obrestnih odhodkov, medtem ko so razlog za višje neto neobrestne prihodke višja nadomestila. Nadaljnje znižanje slabih posojil s pomočjo ukrepov uspešnega reševanja ter pozitivnega makroekonomskega okolja. Kazalnik nedonosnih izpostavljenosti (NPE) je znašal 4,7 odstotka. Skupno je banka imela negativno stopnjo stroška tveganj in sproščanje rezervacij in oslabitev v znesku 23,3 milijonov evrov, so sporočili iz NLB


NLB proučuje izdajo obveznic ali bilateralni kredit


»NLB obvešča javnost, da preučuje različne oblike virov financiranja z namenom pridobitve dodatnega kapitala (Tier 2). NLB preučuje več različnih oblik financiranja, od bilateralnega financiranja, do izdaje obveznic na domačem ali tujih kapitalskih trgih. V sklopu teh aktivnosti bo NLB  izvedla sondiranje trga pri domačih in mednarodnih investitorjih. Odločitev o končni obliki vira financiranja Tier 2 instrumenta bo NLB sprejela po dokončni analizi vseh možnosti,« so sporočili iz NLB.