NLB zbrala naročila za podrejene obveznice

NLB izdaja za 120 milijonov evrov podrejenih obveznic

Objavljeno
12. november 2019 17.36
Posodobljeno
12. november 2019 17.40
 FOTo:  Mavric Pivk/Delo
»Po tem, ko je družba NLB 4. novembra 2019 objavila informacijo o načrtovani izdaji podrejenih obveznic za uvrstitev v dodatni kapital, družba sporoča, da je bilo zbiranje naročil za nakup njenih podrejenih obveznic, ki so bile ponujene dobro poučenim vlagateljem izven Združenih držav Amerike, uspešno zaključeno. Podrejene obveznice bodo predvidoma izdane 19. novembra 2019 v skupnem nominalnem znesku 120 milijonov evrov. Glavnica podrejenih obveznic se bo obrestovala po obrestni meri 3,65 odstotka letno, njihova prodajna cena pa bo enaka 100% njihove nominalne vrednosti,« so sporočili iz NLB. NLB bi obveznice lahko uporabila pri prihodnjih prevzemih.