Predstavitvena informacija

Priča smo zgodovinski nihajnosti na kapitalskih trgih

Kaj storiti v takih razmerah? Na svetovnih finančnih trgih smo priča rekordni nihajnosti, ki jo sprožata negotovost in strah vlagateljev.

Objavljeno
27. marec 2020 14.26
Posodobljeno
27. marec 2020 14.27
Pri Generali Investments so pripravili sedem pravil varčevanja. FOTO: Getty Images
Na svetovnih finančnih trgih smo priča rekordni nihajnosti, ki jo sprožata negotovost in strah vlagateljev, povezan z največjim zdravstvenim izzivom človeštva po drugi svetovni vojni. Vlagatelji se na tako hitre spremembe prevečkrat odzovejo čustveno in pomanjkljivo informirani, kar jih lahko vodi v napačno strategijo in odločitve.

Kaj je prava strategija?
Za kapitalske trge je značilno, da se vrednosti tečajev spreminjajo in s tem vedno ustvarjajo tudi dobre priložnosti. Strah vsekakor ni pravo vodilo, zato je priporočljivo, da skupaj s finančnim svetovalcem prilagajate naložbe razmeram na kapitalskih trgih ter z njegovo pomočjo ohranjate dolgoročni pogled in zastavljeno strategijo. Vsakemu padcu sledi obrat na kapitalskih trgih. Da bi se izognili ugibanjem, kdaj je pravi čas za začetek varčevanja, dolgoročnemu vlagatelju svetujemo, da sledi 7 pravilom varčevanja.

Naši finančni svetovalci so za vas pripravili 7 pravil, ki jih morate upoštevati:
 

1. Pravilo: Varčujte načrtno in po meri


Tako kot se razlikujemo po življenjskem slogu, željah in potrebah, se tudi po tem, za kaj in na kakšen način varčujemo. Odgovorite si na tri vprašanja:

Ali vem, koliko sredstev imam na voljo za varčevanje?
Do tega zneska pridete tako, da ugotovite, kolikšnega deleža mesečnih prihodkov ne porabite za tekoče mesečne potrebe ali večje nakupe v bližnji prihodnosti in ga lahko namenite za dolgoročno varčevanje.

Ali vem, koliko želim privarčevati?
Z odgovorom na to vprašanje določite finančni cilj.

Ali vem, koliko časa imam na voljo za varčevanje?
Določite časovni okvir varčevanja, saj to vpliva na izpostavljenost tveganju in tudi odločitvi, v katere naložbe vlagati.
 

2. Pravilo: Izberite zase primeren način varčevanja


Varčujete lahko redno mesečno ali pa z enkratnimi različno visokimi zneski v različnih obdobjih. Za vplačila ne lovite nizkih tečajev in ne čakajte »pravega trenutka«, saj ga je možno prepoznati šele, ko je že mimo. Izkoristite pa priložnosti, ki se vam ponujajo.

Imate dve možnosti.

Varčevanje z enkratnimi zneski
Varčujete lahko z enkratnimi različno visokimi zneski v različnih obdobjih.

Mesečno varčevanje
Varčujete lahko postopno mesečno z varčevalnimi načrti in izkoristite metodo povprečne nakupne vrednosti. Hkrati je to najcenejša oblika varčevanja, saj se vstopni stroški ne zaračunavajo.
 

3. Pravilo: Spoznajte različne tipe vlagateljev


Vsak vlagatelj ima svoj vlagateljski profil. Ko se odločamo za naložbe, so nekateri zadržani in se jim zdi varnost pomembnejša od višine donosa. Drugi se odločajo drzneje, pripravljeni so se soočiti tudi z nekoliko večjimi padci vrednosti naložbe, če menijo, da bo ta dolgoročneje zato prinesla več. Tako ločimo pet različnih vlagateljskih profilov: zelo previdnega, previdnega, zmernega, dinamičnega in zelo dinamičnega. Za vsakega od njih je primerna drugačna naložbena struktura.
 

4. Pravilo: Ocenite, koliko tveganja si lahko privoščite


Vsak vlagatelj ima svoj vlagateljski profil. Pri identifikaciji svojega profila morate upoštevati svojo »subjektivno« nagnjenost k tveganju (oziroma koliko bi si želeli tvegati) in hkrati tudi svojo »objektivno« sposobnost tvegati (koliko tveganja si glede na finančno in socialno stanje realno lahko privoščite).
 

5. Pravilo: Razpršite svoje naložbe


Razpršite svoje naložbe v skladu s svojim finančnim ciljem in vlagateljskim profilom.
Svoj portfelj naložb morate vedno razpršiti tako, da vas morebitna izguba pri eni vrsti naložb ne bo ogrozila. Zagotavljamo vam širok nabor možnosti, saj Generali Krovni sklad sestavlja 16 podskladov z različnimi naložbenimi priložnostmi. Ob tem želimo poudariti, da so prenosi naložb znotraj Generali Krovnega sklada brezplačni.

Obstaja pa še ena možnost: z enim vplačilom v naš varčevalni načrt se vaše vplačilo samodejno razporedi med tri ali štiri vnaprej izbrane sklade v vnaprej določenih razmerjih. S tem sledite pomembnemu pravilu varčevanja: razpršenost naložb.
 

6. Pravilo: Svoja sredstva zaupajte najboljšim


Ni vseeno, kdo je vaš partner pri naložbah. Pri izbiri družbe za upravljanje upoštevajte:
  • zgodovino delovanja,
  • velikost sredstev v upravljanju,
  • profesionalnost,
  • etičnost finančnih svetovalcev,
  • strokovnost in uspešnost upraviteljske ekipe in
  • stroške.
Izberite strokovnjake, ki jim lahko zaupate. Premoženje skladov družbe Generali Investments upravljajo priznani strokovnjaki, ki za uspešno upravljanje prejemajo številna slovenska in tuja priznanja.
 

7. Pravilo: Redno spremljajte svoje naložbe


Vaša prihodnost je vaša odgovornost. Priporočamo, da redno preverite svoje naložbene cilje in zastavljeno strategijo ter ocenite, kdaj boste potrebovali svoja sredstva.

Skupaj s finančnim svetovalcem lahko preprosto prilagajate svoje naložbe razmeram na kapitalskih trgih, saj so prenosi znotraj Generali Krovnega sklada brezplačni.

Na voljo smo vam z osebnim finančnim svetovalcem na daljavo ali v spletni poslovalnici v vsakem trenutku, 24 ur na dan, vseh sedem dni v tednu.

Na voljo imate tudi brezplačno mobilno aplikacijo Generali Investments, s katero lahko ves čas spremljate svoje naložbe in opravljate brezplačne prenose med podskladi Generali Krovnega sklada.


Tu smo za vas.
 
Generali Investments d.o.o

image
FOTO: Generali Investments


Generali Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, upravlja Generali Krovni sklad s 16 podskladi. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, dokumenti podskladov s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo krovnega sklada v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu družbe in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.generali-investments.si
 
*Vlagateljem, ki so ali bodo pristopili k pravilom upravljanja katerega koli podsklada Generali Krovnega sklada, njihova enkratna vplačila v podsklad ali vplačila v varčevalni načrt Moj izbor pa bodo prispela na transakcijski račun posameznega podsklada od 1. 2. 2020 po 0.01 uri pa do 1. 4. 2020 do vključno 0.01 ure zjutraj, družba za upravljanje v navedenem obdobju ne bo zaračunala vstopnih stroškov, ki so določeni v prospektu z vključenimi pravili upravljanja krovnega sklada in na spletni strani www.generali-investments.si.