Proračun po štirih mesecih s 5,2 milijona evrov primanjkljaja

Na strani odhodkov so se za skoraj desetino zvišale obveznosti za poplačilo plač in prispevkov, pri prihodkih opazno višji prilivi iz dohodnine in davka na dobiček.

Objavljeno
31. maj 2019 14.25
Posodobljeno
31. maj 2019 14.47
Državna blagajna je spet v minusu, ugotavljajo na ministrstvu za finance, ki ga vodi Andrej Bertoncelj. FOTO: Blažž Samec/Delo
Ljubljana – Državni proračun je v prvih štirih mesecih letos imel približno 3,36 milijarde evrov prihodkov, kar je 5,2 odstotka več kot v istem obdobju lani. A na drugi strani so odhodki glede na isto obdobje lani narasli še bolj, za 6,3 odstotka, na dobre 3,36 milijarde evrov. Državni proračun je tako v prvi tretjini leta imel 5,2 milijona evrov primanjkljaja, so izračunali na ministrstvu za finance

Največji proračunski vir, davčni prihodki, so se do konca aprila povečali za 6,5 odstotka na 2,9 milijarde evrov. Od tega so prilivi iz dohodnine znašali dobrih 513 milijonov evrov, kar je za skoraj 14 odstotkov več glede na primerljivo lansko obdobje, vzrok so predvsem ugodne razmere na trgu dela. Višji so bili tudi prihodki od davka od dohodkov pravnih oseb, znašali so 372 milijonov evrov, kar je za 23,5 odstotka več kot lani. Na MF to pripisujejo višje obračunanim akontacijam ter višjemu aprilskemu poračunu, kar je posledica boljšega poslovanja podjetij v lanskem letu in odmerjene akontacije tega davka za leto 2018.
 
Na strani odhodkov so se, kot posledica aktivnega upravljanja javnega dolga, znižali odhodki za poplačilo domačih in tujih obresti, ki so znašali nekaj manj kot 517 milijonov evrov in so bili za 10,7 odstotka nižji od primerljivega lanskega obdobja. Na drugi strani so se obveznosti za plačilo plač in prispevkov zvišale na 429 milijonov evrov, kar je 9,4 odstotka več glede na isto obdobje lani. Povišanje je predvsem posledica napredovanj in dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju.