Prvi sveženj izračunov dohodnine že na pošti

Furs bo dohodnino vrnil več kot 350.000 zavezancem, v povprečju po 200 evrov.

Objavljeno
31. marec 2020 14.48
Posodobljeno
31. marec 2020 15.36
Finančna uprava je začela vračati dohodnino več kot 350.000 zavezancem. FOTO: Leon Vidic/Delo
Ljubljana –  Finančna uprava RS (Furs) je danes odpremila prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2019, tako da jih zavezanci – teh je kar 798.943 – lahko pričakujejo v svojih poštnih nabiralnikih v prvih dneh aprila, v eDavkih pa že danes.

V prvi tranši je je 446.293 zavezancev brez vračila oziroma doplačila, vračilo dohodnine pa bo prejelo 352.650 zavezancev v skupnem znesku 71.175.808,98 evra. Povprečni znesek vračila znaša 201,83 evra.

Tokrat so bili po pojasnilih Fursa zaradi težke situacije v zvezi s koronavirusom izdani informativni izračuni samo zavezancem, ki imajo vračila dohodnine oziroma so brez vračila ali doplačila dohodnine (med letom plačana akontacije je enaka letnemu poračunu dohodnine ali ni odmerjena, kar pomeni, da so po izdanem informativnem izračunu brez obveznosti). Preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na TRR do 29. maja. Rok za vložitev ugovora se izteče 30. aprila. Naslednji sveženj informativnih izračunov bo odpremljen predvidoma 29. maja, so sporočili iz Fursa.
 
POSEBNO OPOZORILO
V času epidemije Furs zavezance poziva, da ne hodijo osebno na urade, temveč ravnajo v skladu z ukrepi, ki jih je sprejela finančna uprava. Vse zadeve v zvezi z informativnimi izračuni dohodnine (vprašanja, preverjanja itd.) naj urejajo prek klicnega centra na številki 08 200 1001 ali prek elektronske pošte uradov.

 
V prvi tranši bodo informativni izračuni dohodnine izdani rezidentom Slovenije, ki so zavezanci za vložitev dohodninskih napovedi in niso uveljavljali vzdrževanih družinskih članov ali niso dosegali dohodkov iz dejavnosti (če davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov) ali nimajo dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.
 

Obvezen ugovor ob nepravilnih ali pomanjkljivih izračunih


Če zavezanec ugotovi, da podatki v informativnem izračunu dohodnine niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena, morajo najpozneje do 30. aprila podati ugovor. V nasprotnem primeru storijo davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov. Ugovor lahko zavezanci vložijo elektronsko prek sistema eDavki tudi zgolj z davčno številko in geslom prek računalnika, tabličnega računalnika ali pametnega mobilnega telefona. Na podlagi ugovora bo davčni organ zavezancu izdal dohodninsko odločbo.

Zavezanci, ki do izdaje informativnega izračuna dohodnine niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, lahko to storijo še v ugovoru. Če pa se zavezanci z informativnim izračunom dohodnine strinjajo, jim ni treba storiti ničesar.

POSEBNOSTI PRI REGRESU

Izplačevalec dohodka je v povzetek obračuna dohodkov, izplačanih v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 vključil podatke o izplačanem regresu v celotnem znesku izplačanega regresa, ne glede na to, da se v davčno osnovo všteva le znesek regresa, v delu, ki presega sto odstotkov povprečne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec za leto, za katero se dohodnina odmerja.

Povprečna plača zaposlenih v Sloveniji za leto 2019 po podatkih Statističnega urada znaša 1753,84 evra. Če je zavezanec prejel regres v višini do vključno sto odstotkov povprečne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec za leto 2019, se le-ta ne všteva v davčno osnovo, je v informativnem izračunu dohodnine pod oznako 1103 polje Dohodek prazno, v obrazložitvi informativnega izračuna dohodnine pa je zapisano: »Ker znesek dohodka, izplačanega iz naslova regresa, ne presega 1753,84 evra, se zavezancu v davčno osnovo izplačan dohodek iz naslova regresa ne všteva.«
 
Če je zavezanec prejel regres v višini, ki presega sto odstotkov povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec za leto 2019, se v davčno osnovo všteva tisti del regresa, ki presega sto odstotkov povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji in sorazmerni del prispevkov za socialno varnost, glede na delež regresa, ki se všteva v davčno osnovo, in ti podatki so vključeni pod oznako 1103 informativnega izračuna dohodnine.

Enako velja, če je bil regres izplačan v več delih oziroma če so ga izplačali različni delodajalci in seštevek prejetega regresa v letu 2019 presega sto odstotkov povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji. V informativnem izračunu dohodnine je v obrazložitvi zapisano: »Ker znesek dohodka, izplačanega iz naslova regresa, presega 1753,84 evra, se zavezancu v davčno osnovo všteva dohodek iz naslova regresa v višini XX,XX evra.«
 
V navedenih gornjih dveh primerih je informativni izračunu pravilen in zavezancu ugovora ni treba vložiti.
 
Če regres za letni dopust ni bil vključen v informativni izračun dohodnine (v tem primeru tudi v obrazložitvi informativnega izračuna dohodnine ni nobene navedbe glede regresa), pa mora zavezanec vložiti ugovor in napovedati celoten prejeti regres.

 

Zaradi nekaj centov razlike ni treba vlagati ugovora


Zavezancem ni treba vlagati ugovorov proti informativnemu izračunu dohodnine, če razlika med zneski dohodkov iz informativnega izračuna in zneski dohodkov iz obvestil, prejetih od izplačevalcev, v skupnem znesku ne presega enega evra. Pri veliki večini zavezancev, kjer so zaradi zaokroževanja zneskov nastajale razlike, te znašajo nekaj centov, večja razlika (do enega evra) pa lahko nastane pri zavezancih, ki so imeli v preteklem letu večje število različnih izplačevalcev.
 

Kako preverite, če vam je bil informativni izračun izdan?

 
Tako kot pretekla leta lahko vsi zavezanci na spletni strani https://edavki.durs.si preverijo, ali bo njihov informativni izračun v tej tranši odpremljen. Iskalnik bo odgovoril na vprašanje, če zavezanec v iskalno polje vnese davčno številko.

Tako kot lani bodo tudi letos informativni izračuni dohodnine izdani vsem davčnim zavezancem, ki so imeli v preteklem letu kakršenkoli dohodek, ki se všteva v letno odmero dohodnine, ne glede na znesek dohodka.