Predstavitvena informacija

S faktoringom lahko rast svojega podjetja pospešite že v enem dnevu

Osnova uspešnosti poslovanja podjetij so uravnoteženo razmerje med prilivi in odlivi, likvidnost in nemoteno delovanje. Za zagotavljanje ugodnega razmerja med stroški in prihodki lahko podjetja večinoma poskrbijo sama, vendar lahko v primeru večjih potreb po vlaganjih ali neučinkovitega upravljanja stroškov nadzor nad likvidnostjo podjetju kmalu uide iz rok.

Objavljeno
10. junij 2019 08.40
Posodobljeno
10. junij 2019 08.41
Faktoring financiranje je ugodna in prilagodljiva alternativa tradicionalnim finančnim produktom in klasičnim posojilom. Foto: Achilles
Promo Delo
Promo Delo

Ob dolgih plačilnih rokih, ki lahko trajajo tudi več mesecev, ob čakanju na prihodke do dneva zapadlosti računa ali celo ob tveganju, da plačilo ne bo izvedeno, podjetje ni več zmožno zagotoviti pozitivnega denarnega stanja. Opravljena storitev in odpremljeno naročilo sta namreč strošek, ki pa do poplačila s strani kupca ustvarja prepad med prilivi in odlivi podjetja.

Neobetavne gospodarske napovedi zahtevajo poznavanje učinkovitih odgovorov nanje
Tveganje neplačil in dolgo čakanje na prilive sta dejavnik likvidnosti, na katerega podjetja do določene mere lahko vplivajo in ga preprečijo. Zunaj njihovega dosega pa so zunanji, predvsem makroekonomski dejavniki, ki otežujejo zagotovljen in reden denarni tok. Nejc Apšner, direktor podjetja Achilles in strokovnjak za faktoring financiranje, prepoznava določene kazalnike razmer v gospodarstvu, ki bodo od podjetij zahtevali precejšnjo mero pripravljenosti in razpolaganja s finančnimi mehanizmi, ki jim bodo pomagali prebroditi težave pri poslovanju.

image
Nejc Apšner je direktor podjetja Achilles in strokovnjak za faktoring financiranje. Foto: Achilles


»Pregrevanje trga dela in istočasno ohlajanje avtomobilske industrije, padec borznih indeksov, višji donosi kratkoročnih obveznic v primerjavi z dolgoročnimi in mednarodna trgovinska vojna – vse to so dejavniki, ki vplivajo na to, kakšna bo gospodarska rast na mednarodni ravni v naslednjih letih.« Našteti dejavniki pa po njegovih besedah ne uvajajo pozitivnih trendov poslovanja. »Nespodbudne in negotove gospodarske razmere običajno prinašajo slabše plačilne pogoje in še daljše plačilne roke, hkrati pa banke otežujejo pogoje za pridobitev kredita. Posledično hitreje in pogosteje prihaja do neplačil in do sorazmerno nižjih in manj gotovih prilivov za podjetja."

Hitro in ugodno reševanje likvidnostnih težav zahteva sodobne finančne produkte
Podjetje, ki skrbi za rast svojega obratnega kapitala s (hitro) uvedbo dodatnih prihodkov, gre lahko po tradicionalni poti in zaprosi za klasična posojila na banki, vendar dolgi administrativni postopki, zahtevna dokumentacija in neagilnost finančnega produkta še upočasnjujejo reševanje likvidnostnih težav. Pogoji za pridobitev bančnega kredita se zaostrujejo in postopek je dolg, pri čemer kratko potegne podjetje, ki sredstva potrebuje čim prej.

Faktoring financiranje je ugodna in prilagodljiva alternativa tradicionalnim finančnim produktom in klasičnim posojilom. Gre za financiranje odprtih oz. nezapadlih terjatev, ki jih podjetje odproda, hitri prilivi, zagotovljeni že v enem dnevu od oddaje vloge, pa podjetju jamčijo nemoteno nadaljevanje poslovanja in vlaganje v razvoj.

image
S faktoringom lahko rast svojega podjetja pospešite že v enem dnevu. Foto: Achilles

 

Hitro in ugodno do zajamčenih prilivov
Skladno z digitalnim razvojem in optimizacijo finančnega sektorja faktoring financiranje omogoča oddajo vloge za pridobitev kar po spletu, prilive pa v nasprotju s tradicionalnimi finančnimi produkti zagotovi in uredi v že nekaj urah, najpozneje pa v enem dnevu.

Faktoring zaradi hitrega in avtomatiziranega postopka podjetju pri zagotavljanju denarnih sredstev prihrani ne le veliko časa, temveč tudi precej stroškov odobritve, ki bi sicer nastali pri klasičnih posojilih. V vsakem primeru gre za rešitev, ki se v primerjavi z bančnimi posojili na potrebe podjetja odzove hitro in ekonomično.

Faktoring financiranje omogoča, da si lahko podjetje namesto dolgotrajnega čakanja do dneva zapadlosti fakture uredi dodaten priliv nujnih sredstev že na dan, ko je oddalo vlogo. To prednost faktoringa lahko izkoristijo vsa podjetja, ki poslujejo z drugimi podjetji (B2B), pa tudi mlada in hitro rastoča podjetja, ki imajo še majhne prihodke od prodaje, a visoke stroške razvoja. Vsem faktoring omogoča, da tako premagajo pomanjkanje finančnih sredstev in se posvetijo nadaljnji rasti in razvoju poslovanja.

Svež priliv denarnih sredstev, brez potrebe po dolgotrajnem iskanju kredita ali preverjanju kreditne sposobnosti
V nasprotju s klasičnimi posojili, ki od podjetja zahtevajo obvezo odplačevanja obrokov z obrestmi, so pri faktoringu vir sredstev financiranja odprte oz. nezapadle terjatve. Odgovornost za poravnavo izdanih računov je na strani kupca, ki jih bo poplačal na datum zapadlosti.

Prav tako faktoring financiranje ne zahteva preverjanja kreditne sposobnosti, saj v nasprotju s klasičnim kreditiranjem ne temelji na stanju tekočega poslovanja, ampak na boniteti nezapadlih terjatev. Neobremenjenost s kreditno sposobnostjo je še posebej dobrodošla pri mladih in zagonskih podjetjih, ki bi sicer zelo težko prišla do bančnega posojila.

Višja bonitetna ocena, večja konkurenčnost
Da podjetje uspešno posluje, je razvidno iz stanja in vzdrževanja njegove bonitetne ocene, na katero vplivajo skrb za likvidnost, razpoložljivost sredstev za redno poplačilo stroškov poslovanja in zanemarljiva odvisnost od dolžine plačilnih rokov kupcev.
Faktoring financiranje uspešno dviguje in uravnava likvidnost z zagotavljanjem denarnih sredstev, ki jih podjetje lahko nameni v razvoj ali širitev prodaje ter za poplačilo rednih operativnih stroškov. Predvsem zaradi lažjega obvladovanja tveganj v poslovanju, zagotovljene prodaji izdelkov ali storitev ter posledično boljših metrik bonitetne ocene faktoring postaja vse bolj uveljavljen mehanizem financiranja pri slovenskih podjetjih.

Tri storitve v enem produktu
Spodbujanje poslovnega razvoja podjetij s faktoring financiranjem učinkuje na več ravneh urejanja njihovega denarnega toka in vzdrževanja likvidnosti. Zaradi svoje agilnosti in hitrosti pa je ugoden finančni mehanizem, ki se prilagaja situaciji prosilca.
Strokovnjak za faktoring financiranje in direktor podjetja Achilles Nejc Apšner trdi, da bo faktoring odločilno prispeval k reševanju finančnih zagat, s katerimi se bodo soočali gospodarstveniki, in sicer na treh ravneh, »prvič, financiranje podjetju hitro zagotovi dodatna denarna sredstva. Drugič, zavarovanje pred neplačili deluje preventivno in jamči za nemoteno vlaganje v razvoj, brez nevarnosti za pojav likvidnostnih težav. In tretjič, s prenosom upravljanja terjatev lahko podjetje odmisli skrb za urejanje zapadlih neplačil, ki bi sicer povzročala veliko preglavic«.

Več informacij