Skupščina Istrabenza ni odločala o konverziji dolgov

Točka o konverziji terjatev DUTB v kapital Istrabenza je bila umaknjena.

Objavljeno
17. maj 2019 14.22
Posodobljeno
17. maj 2019 14.53
FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Uprava in člani nadzornega sveta Istrabenz holdinga so na današnji skupščini družbe prejeli razrešnico za opravljeno delo. O konverziji terjatev Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) pa niso odločali, saj je bila točka umaknjena z dnevnega reda.

Spremembo DUTB dobrih 60 milijonov evrov terjatev do Istrabenza v kapital holdinga sta predlagala delničarja Finetol (ki je vmes svoj delež prenesel na DUTB in Gorenjsko banko) in Maksima Invest, oba v stečaju. S tem bi DUTB postal tričetrtinski lastnik, obstoječi delničarji pa bi ohranili četrtinski delež v družbi. Delničarji o tem predlogu niso glasovali, saj je bila točka umaknjena z dnevnega reda zaradi nepopolne priprave vseh potrebnih sklepov.

K temu je pozval tudi pooblaščenec DUTB, ki se s tem predlogom ni strinjala. Med drugim tudi zato, ker bi s tem morala v kapital pretopiti tudi del terjatev, ki jih ima zavarovanje s premoženjem holdinga. Poročali smo že, da bi hotela DUTB ob konverziji terjatev kot edini upnik postati tudi edini lastnik. Tak dogovor je predvideval tudi dodatek k sporazumu o finančnem prestrukturiranju Istrabenza, ki ga je družba sklenila marca.