Za skladnost bo nujen bo še korak več

Na področju urejenosti in kakovosti poslovanja je politiko preprečevanja korupcije opredelila večina podjetij, izvajanje pa šepa.

Objavljeno
25. maj 2020 12.00
Posodobljeno
25. maj 2020 12.00
S skladnostjo poslovanja je kot z dokumenti – je urejena ali pa tudi ne.
FOTO: Igor Mali
Skladnost poslovanja je pojem, ki v grobem opredeljuje, ali podjetje deluje in posluje skladno s predpisi in etiko. Doseganje vsaj minimalnih standardov na tem področju je pomembno za vse deležnike v podjetju – lastnike, zaposlene in stranke.Eno najbolj perečih področij skladnosti je zaznavanje korupcije. Iz rezultatov prve ankete, ki se je te tematike lotila v Slovenji, ima 71 odstotkov sodelujočih podjetij in organizacij sprejeto politiko preprečevanja korupcije. Izobraževanja s tega področja izvaja polovica organizacij, a le 26 odstotkov jih ima tveganja za korupcijo tudi specifično identificirana in ocenjena po izpostavljenih ...