Alžirske terjatve popravile bilanco

Trboveljski Rudis: poplačilo po 30 letih; posel v Ugljeviku, doma gradnja stanovanj.
Objavljeno
11. oktober 2017 22.52
Polona Malovrh
Polona Malovrh

Trbovlje − Trboveljski Rudis, ki velja za eno vodilnih družb ponudnic izvedbenega inženiringa v energetiki, ekologiji in industriji na območju Srednje Evrope, zaradi premajhnega domačega trga povečuje prihodke na tujem − lani jih je bilo skoraj šest milijonov evrov ali petina. Tujina pa je leta 2016 pomembno prispevala tudi k povečanemu dobičku.

Lanski poslovni izid pred davki v višini 2,855 milijona evrov vključuje tudi »alžirsko izterjavo«, za katero si je Rudis prizadeval rekordnih trideset let. Toliko časa je podjetje potrebovalo, da je po sodni poti izterjalo dolg pri gradnji treh tovarn obutve v Alžiriji iz 80. let. Plačilo so prejeli lani, ko se je večina konzorcijskih članic − družb iz nekdanje Jugoslavije − že sprijaznila, da denarja od naročnika, alžirskega Emaca, nikoli ne bodo videle.

Dobrih 90 zaposlenih v Rudisu je lani ustvarilo 29 milijonov evrov prihodkov in 5,6 milijona evrov dobička pred obrestmi, davki in amortizacijo, kar je več kot trikratnik predlanskega. Glavnino prihodkov bodo tudi letos ustvarili na tujih trgih, saj posli, kot zagotavljajo, potekajo skladno z gospodarskim načrtom. Lani so petino prihodkov ustvarili v Saudski Arabiji, Bosni, Makedoniji in Nemčiji.

Ugljevik je najpomembnejši projekt

»Naše ključne tehnologije so specifične in primerne le za nekatera geografska območja, kjer ekologija šele prodira v zakonodajo in življenje. Države, kot so Turčija, Indija in Iran, v katerih iščemo posle, predstavljajo izziv ne samo zaradi svoje velikosti, temveč tudi družbenopolitičnih značilnosti,« pravi generalni direktor Andrej Gorjup. Najpomembnejši projekt je zdaj gradnja razžveplovalne naprave v konzorciju z japonskim in nemškim partnerjem v termoelektrarni Ugljevik. Za ta posel se je Rudis boril tri leta. Pogodba v vrednosti 43 milijonov evrov je prispevala celo k 50-odstotnemu preseganju načrta akvizije. Objekt bo končan leta 2019.

Uspešni s stanovanji v Trbovljah

Zanimivo je, da se je Rudisu lani nad pričakovanji izšla tudi stanovanjska gradnja na enem od »trgov« z največjimi razvojnimi problemi − trboveljskem. Če je še pred sedmimi leti odločitev o gradnji poslovno-stanovanjskega objekta sredi Trbovelj pospešila propad lokalnih gradbincev, se je Rudisov projekt v nekoliko zmanjšanih gabaritih že leta 2015, ko so se ga lotili, izkazal za dobro potezo: za samo 152.000 evrov so v stečajnem postopku SGP Zasavje skupaj z gradbenim dovoljenjem kupili zemljišče za sosesko K-5. To je obudilo zasavski nepremičninski trg, saj jim je uspelo vnaprej prodati večino od 22 stanovanj za trg in tri poslovne prostore.

Posel je »padel« v leto, ko so družbeniki Rudisa − ta je v 60-odstotni lasti švicarskega Cottagona, lastni delež znaša 25 odstotkov, delež družbe Cottagon Invest pa 15 odstotkov − nov petletni mandat zaupali Andreju Gorjupu in Dejanu Bašu. Gorjup o iztržku od K-5 pravi: »Na naš dobiček gradnja K-5 ni občutno vplivala, smo pa pokrili vse stroške in odhodke.«

Da je Rudis uspešno prebrodil tudi najtežje čase, priča podatek, da vse od ustanovitve leta 1959 oziroma od leta 1996, ko se je preoblikoval v delniško družbo, ni imel težav s plačilno sposobnostjo oziroma ni imel blokiranega nobenega od računov pri poslovnih bankah.