Delavci v Luki Koper na dveh tirih

Zaposleni med najbolje plačanimi v državi, tisti iz IPS, ki delajo z njimi z ramo ob rami, niso te sreče.

Objavljeno
20. december 2017 20.14
Katja Svenšek
Katja Svenšek

Ljubljana – Povprečna mesečna plača na zaposlenega v Luki Koper je znatno višja od povprečne plače v novomeški Krki, Petrolu, Telekomu Slovenije, Intereuropi ..., dejansko je najvišja med primerljivimi podjetji v državni lasti. Zaposlenim v Luki visokih plač nihče ne oporeka, a vse več je opozoril, da jim lahko družba to omogoča tudi na račun delavcev IPS, ki delajo za manj, tudi do trikrat manj.

Stroški dela v skupini Luka Koper so lani znašali 51,9 milijona evrov, kar je za osem odstotkov oziroma 3,8 milijona evrov več kot leto prej. Na povišanje so poleg dodatnih 31 zaposlenih med drugim vplivali povišanje osnovne plače v skladu z veljavno kolektivno pogodbo in višja izplačila iz naslova delovne uspešnosti. Kolektivna pogodba, ki velja v Luki, kljub drugačnim priporočilom in pričakovanjem Slovenskega državnega holdinga (SDH) ni javno objavljena, ker se oba podpisnika z objavo nista strinjala, tudi sicer pa naj bi bil to eden bolj skrbno varovanih dokumentov družbe.

Objava kolektivne pogodbe ni edino odstopanje od priporočil SDH – čeprav ta predlaga, da 13. plača ne preseže povprečne osnovne plače zaposlenega, so v Luki lani zaposlenim to izplačali v višini 100 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenega, in ta je, kot kažejo tudi podatki Društva Mali delničarji Slovenije (MDS), najvišja med vsemi primerljivimi podjetji v državni lasti.

En redno zaposleni za tri iz IPS

Mesečni strošek na zaposlenega v Luki po podatkih MDS presega 4000 evrov, povprečna mesečna plača v družbi (glede na stroške plač in število zaposlenih na podlagi opravljenih delovnih ur, navedene v sistemu Gvin) pa znaša nekaj manj kot 3300 evrov. S tem je za več kot 500 evrov višja od primerljive plače v Krki, slabih 800 evrov višja od tiste v Telekomu Slovenije, skoraj 1400 evrov višja od povprečne v Petrolu, več kot 1100 evrov višja od povprečne plače v Slovenskih železnicah ...

»V Društvu MDS ne nasprotujemo dobrim plačam, nasprotujemo pa katastrofalnemu plačilu delavcev, ki so zaposleni prek podjetij IPS; mesečni strošek na zaposlenega v podjetju IPS znaša nekaj več kot 1400 evrov. Povedano drugače – en redno zaposleni v Luki odtehta skoraj tri zaposlene v podjetju IPS,« so opozorili v MDS.

K nižji ceni delavcev prek IPS prispeva tudi vztrajanje Luke, da ta od IPS najema storitve, ne delavcev, da ti torej niso v Luko napoteni delavci. Zakaj je to pomembno? Za napotene delavce bi morale namreč veljati tudi določbe kolektivne pogodbe v Luki, in ta je, kot izhaja iz uvodoma zapisanih pojasnil v letnem poročilu, dokaj velikodušna.

Kot pojasnjujejo na ministrstvu za delo, pripadajo napotenemu delavcu osnovna plača, dodatki za delo ponoči, ob nedeljah in praznikih ter nadure, dodatki za posebne pogoje dela, morebitni drugi dodatki, zagotovljeni zaposlenim, kot so stimulacije, nagrade, božičnica ... povračilo stroškov v zvezi z delom. Torej veliko več, kot pripada delavcem IPS.

Ne do rešitev z vnašanjem razdorov

O dveh tirih v Luki, enem, ki velja za redno zaposlene, in drugem, ki velja za delavce v IPS, je že pred časom spregovoril tudi Goran Lukić iz delavske svetovalnice. Ta je v Kopru odprla pisarno, število delavcev, ki se obrača nanje, pa strmo raste in, kot pravi Lukić, se iz nekaj deset delavcev počasi giblje proti nekaj sto. Lukić opozarja, da se obstoječi model v Luki uporablja že 22 let, in če bi za delavce IPS ugotovili, da obstajajo elementi delovnega razmerja, bo razlika med plačilom, ki so ga prejemali, in tistim, ki bi ga morali, bremenila Luko.

Glede na to, da znaša razlika med stroški dela v Luki in stroški dela podjetij IPS za približno 800 do 1000 delavcev na letni ravni okoli 20 milijonov evrov, bi razlika zanašala več sto milijonov evrov. »Zadnje, kar bi hotel, je, da bi na račun reševanja problematike IPS, ki jo je treba rešiti, vnašali razdor med delavce,« je poudaril Lukić, ki je prepričan, da bi morali delavce IPS zaposliti v Luki, ker ti ves čas dejansko tam delajo.

Uprava Luke se bo na današnji novinarski konferenci odzvala na aktualna dogajanja, sicer pa je svet delavcev za sredo, 27. decembra, sklical zbor delavcev na podobno tematiko.

Na potezi inšpektorat za delo

Upravno sodišče je, kot je znano, nedavno potrdilo odločbo inšpektorata za delo, ki je Luki prepovedal sodelovanje z enim od IPS, ki je dejansko brez dovoljenja opravljal dejavnost zagotavljanja delavcev. Lukić bi na podlagi odločitve sodišča pričakoval, da inšpektorat za delo »ne bo čakal na spremembo poslovnega modela«, ampak sočasno pregledal vse IPS, ki delujejo na območju Luke, pri čemer bi, kot je prepričan, »hitro ugotovil, da so vsi agencije«.

Na inšpektoratu medtem pravijo, da so na območju Luke skoraj stalno prisotni – v skladu s kadrovskimi zmožnostmi in sprejetimi usmeritvami –, saj tam delo opravlja veliko delavcev in tudi veliko različnih delodajalcev. Ob tem so poudarili, da so inšpekcijski postopki v primerih, ko inšpektorji ugotavljajo in dokazujejo posredovanje delovne sile, zelo zahtevni in dolgotrajni, še posebno, ker delodajalci vse pogosteje s formalnim spreminjanjem dejanskega stanja (uporaba izrazov v pogodbah in tudi sicer v komunikaciji, pri določanju plačila oziroma cen za opravljanje dela ali storitev) dodatno otežujejo dokazovanje, da gre pri njihovem sodelovanju dejansko za tako imenovano posredovanje delovne sile.