Dobiček in zaposlenost na Gorenjskem v vzponu

Po analizah Ajpesa gospodarske družbe na Gorenjskem skupaj ustvarile za 232 milijonov evrov čistega dobička.

Objavljeno
05. maj 2016 19.36
jsu*Acroni
Blaž Račič
Blaž Račič

Kranj – Gospodarske družbe na Gorenjskem so lani rezultate poslovanja v primerjavi s preteklimi leti ponovno izboljšale, skupaj pa so izkazale čisti dobiček v višini 232,5 milijona evrov. S tem se je Gorenjska med slovenskimi regijami uvrstila na tretje mesto, za osrednje-slovensko regijo in za jugovzhodno Slovenijo.

V primerjavi z letom 2014 se je za 15 odstotkov povzpel čisti dobiček družb. Gorenjske družbe so lani ustvarile za 5,8 milijarde evrov prihodkov, kar je pet odstotkov več kot leto pred tem; prihodke so na slovenskem trgu povečale za štiri odstotke, na tujih trgih pa za pet odstotkov, je na današnji predstavitvi podatkov povedala Zdenka Kajdiž, vodja kranjske izpostave Ajpes.

Skupaj je 3.693 družb ustvarilo skoraj 296 milijonov evrov čistega dobička. Največ dobička so ustvarili v velikih družbah, skupaj 133 milijonov evrov. Čisto izgubo v višini 63 milijonov evrov (kar je petino manj kot leta 2014) je ustvarilo 1.689 družb.

Največ čistega dobička so ustvarile družbe s področja predelovalnih dejavnosti, največ čiste izgube pa družbe s področja gostinstva.

Največ izgube so ustvarile družbe (predvsem v gostinski in turistični dejavnosti) v občinah Kranjska Gora in Bohinj, največ dobička pa družbe iz Kranja in Škofje Loke. Največ dodatne vrednosti na zaposlenega so ustvarili v Cerkljah, Škofji Loki, Šenčurju in Žireh.

Plače nad slovenskim povprečjem

Na Gorenjskem je bilo leta 2008 v gospodarskih družbah več kot 44.000 zaposlenih, število se je do leta 2013 zniževalo, zdaj pa se krivulja znova obrača navzgor in je lani dosegla število 39.237.

Skoraj 55 odstotkov vseh zaposlenih je bilo zaposlenih v 47 velikih in 69 srednje velikih družbah, ki so ustvarile skupaj skoraj dve tretjini vseh prihodkov gorenjskih družb. Te družbe imajo največji vpliv na rezultate poslovanja gorenjskih gospodarskih družb, pa čeprav predstavljajo le dva odstotka vseh družb.

V primerjavi z letom 2014 je lani neto dodana vrednost na zaposlenega v vseh slovenskih družbah zrasla za en odstotek (znašala je 41.124 evrov), enako rast so zabeležili tudi na Gorenjskem, kjer se je povzpela na 40.409 evrov. Povprečna bruto mesečna plača na Gorenjskem je lani znašala 1554 evrov na zaposlenega, na državnem nivoju pa 1504 evre.

Lani je bilo na Gorenjskem ustanovljenih 446 družb (17 odstotkov manj kot leta 2014), s poslovanjem je prenehalo 352 družb (11 odstotkov manj kot leta 2014). Začetih je bilo 51 stečajnih postopkov pri družbah in 11 pri podjetnikih, medtem ko jih je bilo leto pred tem 66.

Družbe so imele konec lanskega leta 5,6 milijarde evrov sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev, kar je za 2,2 odstotka več kot leto pred tem.

Več prihodkov in boljše poslovanje

Po podatkih Ajpesa je 6591 majhnih samostojnih podjetnikov na Gorenjskem lani ustvarilo za 477 milijonov prihodkov, kar je za devet odstotkov več kot leta 2014. Zaposlovali so 3697 delavcev (nosilci dejavnosti niso všteti), kar je skoraj devet odstotkov več kot leto pred tem. Izboljšali so tudi rezultate poslovanja, kar so izkazali nekaj več kot 44 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka, kar predstavlja dobro desetino več kot leto prej.

V 32 zadrugah na Gorenjskem so lani zaposlovali 286 delavcev. Skupaj so zadruge ustvarile za 111 milijonov evrov prihodkov in za slabega četrt milijona evrov čiste izgube.