Dodatna zavarovanja lahko pomagajo doma, v tujini, v službi

 Zavarovalne police so smiselne predvsem tam, kjer javno zdravstvo ne more zagotavljati storitev.
Objavljeno
04. december 2017 11.47
Silva Čeh
Silva Čeh
Ponudba dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj je velika navadno tam, kjer javno zdravstvo ne zagotavlja ali ne more zagotavljati pravic. V zadnjem času so nastali predvsem produkti, ki posamezniku omogočajo boljšo dostopnost do takih zdravstvenih storitev, pravi Maja Krumberger, direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja.

»Ponudba dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj na slovenskem trgu je relativno pestra, vendar letna premija teh zavarovanj znaša le okoli 13 milijonov evrov,« ugotavlja Maja Krumberger.

»Dopolnilna zdravstvena zavarovanja niso pomembna zgolj za posameznika, ampak tudi za družbo kot celoto. Posamezniku tovrstno zavarovanje omogoča predvsem varnost pred zdravstvenimi tveganji, ki jim je izpostavljen, plačilo premije pa nekako nadomešča neposredno plačilo storitve »iz žepa«. Takšno plačilo za posameznika lahko pomeni izjemno in največkrat tudi nepredvidljivo obremenitev,« poudarja.

Seveda je jasno, tako Krumbergerjeva, da se zato, ker po drugi strani uporabniki tovrstnih storitev ne uporabljajo storitev javnega zdravstvenega sistema, »razbremenijo čakalne vrste, pomembno se lahko skrajša bolniški stalež, zmanjšajo se transferji zdravstvene blagajne. Zaradi krajše odsotnosti zaposlenega na delovnem mestu taki zavarovalni produkti lahko pomembno vplivajo tudi na produktivnost podjetja in družbe kot celote.«

Družinsko, podjetniško, kolektivno

Adriatic Slovenica
ponuja kolektivna zavarovanja tudi za podjetja. »Z željo zaščititi zaposlene v primeru težjih bolezni ali po prestani operaciji se za sklenitev kolektivnega zavarovanja odločajo tudi podjetja. Pri tem zavarujejo zaposlene in tako poskrbijo, da se raven zdravstvene varnosti zaposlenih precej zviša.

Premijo kolektivnih zavarovanj navadno v celoti plača delodajalec,« pravijo.

V AS ponujajo tudi Življenjski kasko v sklopu dolgoročnih življenjskih zavarovanj kot nekakšno celovito kombinacijo varnosti v primeru hujše bolezni, nezgod, invalidnosti in smrti, ki omogoča izplačila zdravstvene ali nezgodne rente ali enkratnega izplačila za primer nastanka zavarovalnega dogodka.

Zanimive so tudi ponudbe v popustih pri »družinskih« zdravstvenih zavarovanjih. V Zavarovalnici Sava ta popust znaša 12 odstotkov premije, družina z enim otrokom lahko ta paket sklene že za dobrih 20 evrov na mesec.

Pomoč na domu, celo varstvo otrok

Z dopolnilnimi zdravstvenimi zavarovanji si je mogoče v času bolezni ali okrevanja »privoščiti« tudi različne pomoči pri oskrbi in na domu.

V Vzajemni imajo, na primer, zavarovanje Pomoč na domu, ki ga je mogoče skleniti že za dobrih pet evrov na mesec. Pravijo, da to zavarovanje nima vnaprej določene zavarovalne vsote, ker so obveznosti zavarovalnice določene glede na število storitev za posamezne storitve skladno s pogoji zavarovanja.

Tudi v Adriaticu Slovenici svojim zavarovancem s takim zavarovanjem pomagajo, da si uredijo potrebna dnevna opravila, na primer prevoze na kemoterapijo, in poskrbijo celo za varstvo otrok, da bi torej bil čas rehabilitacije čim manj stresen.

Spomnimo tudi, da AS zagotavlja 50-urno brezplačno pomoč na domu in štiri prevoze na kontrolo že v dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, torej za prehodno oskrbo zaradi nezgode.

Zavarovanje za najboljše specialiste v tujini

Zavarovalnica Sava že nekaj let ponuja zavarovanje Best Doctors, ki omogoča zdravljenje pri najboljših zdravnikih po vsem svetu (razen v Sloveniji) v primeru kritih bolezni. S tem zavarovanjem krijejo stroške prevoza, nastanitev zavarovanca in spremljevalca, z njim je mogoče pridobiti drugo zdravniško mnenje. Zavarovanci se v tem zavarovanju lahko zdravijo pri najboljših zdravnikih sveta na celotnem območju, pri čemer sami lahko aktivno sodelujejo pri izboru bolnišnice, v kateri se bodo zdravili, pravijo v Zavarovalnici Sava. Zavarovanci lahko sami aktivno sodelujejo pri izboru bolnišnice, v kateri se bodo zdravili, pravijo v Zavarovalnici Sava. 

Zavarovalna vsota za posamezno zdravljenje znaša do milijon evrov oziroma dva milijona evrov v življenju zavarovane osebe (v času veljavnosti police).

Dostop do drugega mnenja, tudi iz ZDA

Tudi v Vzajemni imajo različne pakete takih zavarovanj za tujino. Izbira je mogoča med območji razširjena Evropa in svet ter različnimi zavarovalnimi vsotami. Med poletnimi počitnicami je aktualno posebno družinsko zavarovanje za Hrvaško, pri katerem družinam zagotovijo cenejšo premijo zavarovanja za tujino, pojasnjujejo v Vzajemni.

Največ povpraševanja je po celoletnem zavarovanju za tujino Multitrip, ki velja eno leto in zagotavlja kritje 90 dni od posameznega odhoda v tujino, imajo pa tudi produkt Zdravstvena polica, prek katere omogočajo individualen načrt poti do zdravja doma ali v tujini, hiter dostop do specialističnih zdravstvenih storitev in več kot 850 operacij pri zasebnikih doma in v tujini, medtem ko drugo mnenje pridobivajo tudi iz ZDA.

Adriatic Slovenica ponuja vsem strankam, ki potujejo v tujino, »zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco«. To zavarovanje strankam zagotavlja kritje stroškov za nujne zdravstvene storitve v organizaciji AS po vsem svetu, razen kjer ima stranka uradno prijavljeno stalno bivališče.

Stranka lahko sklene zavarovanje za poljubno obdobje od enega dneva do enega leta za zavarovalne vsote 25.000 evrov, 50.000 evrov ali 100.000 evrov kot posameznik, družina ali organizirana skupina. V Triglavu, Zdravstveni zavarovalnici so odgovorili, da njihovo zavarovanje Specialisti+ in Operacije vključuje tudi kritje zdravljenja znotraj meja EU.