DUTB morda z izvršbo nad stanovanja podizvajalcev

Podizvajalci, ki so s kompenzacijami dobili stanovanja v Nokturnu in Celovških dvorih, od DUTB zahtevajo izbris hipotek.

Objavljeno
12. april 2017 18.16
šuligoj nokturno
Nejc Gole
Nejc Gole

Ljubljana – Podizvajalci na soseskah Celovških dvorih in Nokturnu bi lahko ostali brez stanovanj, ki so jih dobili v kompenzaciji s propadlima Vegradom AM in GPG inženiringom. Večina od njih namreč ne doseže dogovora z Družbo za upravljanje terjatev (DUTB), ki ima na stanovanjih vpisano hipoteko. DUTB bi zato lahko stanovanja pridobila prek izvršbe ali hipotekarne tožbe.

Nekateri podizvajalci so se z gradbincema ljubljanske in koprske soseske dogovorili za kompenzacijo plačila s stanovanji, obremenjena s hipotekami NLB. Finančna zastopnica podizvajalcev na Nokturnu Vera Krivec poudarja, da je NLB zagotovila podizvajalcem izbris hipotek po predaji tehnične dokumentacije, potrebne za uporabno dovoljenje. Tega niso storili. S prenosom terjatev na DUTB, je ta postala hipotekarna upnica. Zato podizvajalci ne morejo prodati teh stanovanj in zahtevajo, naj DUTB hipoteke umakne.

V soseski Nokturno v Kopru imajo podizvajalci 12 stanovanj in poslovni prostor, na katerih je vpisana hipoteka DUTB. Zavedamo se, da so bili podizvajalci na Nokturnu izigrani, bili pa so obravnavani tudi neenakopravno. Nekateri so namreč podpisali kompenzacijske pogodbe, drugi ne, tretjim GPG te možnosti ni ponudil, pravi vodja prestrukturiranja terjatev srednjih in malih podjetij na DUTB Saša Vergan.

Poudarja, da DUTB po zakonu ne sme izdati izbrisnih pobotnic. Tudi na finančnem ministrstvu pojasnjujejo, da DUTB v skladu z zakonom o slabi banki ne sme odpustiti dolga, enake učinke pa ima odpoved zavarovanja.

Direktor upravljanja nepremičnin na DUTB Andrej Lazar pa pravi: »Predstavnike podizvajalcev smo pozvali, naj predložijo dokument, da smo dolžni izdati izbrisne pobotnice. A ga nismo dobili.«

Saša Vergan pojasnjuje, da je NLB februarja 2011 sprejela sklep, da se za stanovanja ne izda izbrisna pobotnica, dokler ne bo poplačan dolg. S tem so se seznanili tudi podizvajalci. Marca 2011 so GPG inženiring in nekateri podizvajalci sklenili kupoprodajne pogodbe. V teh je zapisano, da se kupec strinja, da bo prodajalec kupcu izročil izbrisno dovoljenje za vknjižbo izbrisa hipotek takoj po poplačilu celotne hipoteke, ki jo je v zavarovanje obveznosti do prodajalca ustanovila NLB. Mesec dni za tem je šel GPG inženiring v stečaj.

DUTB je podizvajalcem na Nokturnu in Celovških dvorih ponudil, da stanovanja odkupijo. Cena bi bila nižja od tržne, saj bi upoštevali, da s tem ne bi imeli stroškov tožb ali izvršb in da bi se postopek hitreje zaključil in bi DUTB prej dobila kupnino. Nekaj podizvajalcev na Celovških dvorih je sprejelo ponudbo, podizvajalci iz Nokturna pa ne, pojasnjuje Andrej Lazar.

Kako naprej? »Uporabili bomo vse pravne možnosti, da maksimiziramo koristi DUTB in davkoplačevalcev,« odgovarja Saša Vergan. DUTB ima možnost izvršbe za stanovanja v Celovških dvorih, v Nokturnu pa hipotekarne tožbe. Slednji je daljši postopek kot izvršba; DUTB bi v tem primeru morala vložiti tožbo, sodišče bi presojalo ali izkazuje terjatev in ali je ta zavarovana, nato pa bi lahko sledila izvršba, pojasnjuje sogovornica.

Na DUTB ocenjujejo, da bi s tem uspeli. Almont in Sigmanova, podizvajalca, ki sta kompenzirala denar za stanovanja v Nokturnu, sta v stečaju. DUTB je v stečaju prijavil hipoteko, stečajna upravitelja sta jo priznala kot ločitveno pravico. Stanovanja se bodo prodajala na dražbi, denar pa bo dobila DUTB.

Vlada kot skupščina ne bo posegla

Da DUTB nima pravne podlage za izbris hipotek, ocenjuje tudi Vera Krivec: »DUTB namreč nima dokumentacije, ker je ni prejela s prenosom terjatev.« Ob tem dodaja: »Stanovanja smo pošteno plačali in jih s kompenzacijo finančno uredili.« Zahteva, da vlada kot skupščina DUTB naroči slabi banki, da mora izdati izbrisne pobotnice za podizvajalce na Nokturnu.

Vlada ima na podlagi zakona o gospodarskih družbah možnost, da poseže v poslovodne odločitve DUTB in ji naloži, da se odpove zavarovanjem, ki jih ima v obliki hipotek na stanovanjih. »A takšen sklep bi pomenil, da bi vlada kot skupščina DUTB pristopila k ukrepom, ki bi nudili večje ugodnosti podizvajalcem, ki so bili deležni kompenzacije, v primerjavi s tistimi, ki bodo svoje terjatve uveljavljali v okviru stečaja,« pravijo na finančnem ministrstvu.

Poskus blokade prodaje stanovanj

»Če država ne bo imela posluha do malega človeka, ga tudi mi ne bomo mogli imeti. Rekli jim bomo: dragi gospodje, zablokirali vam bomo prodajo stanovanj v Nokturnu in se prihodnjih pet let mučite, kako jih boste prodali, tako kot jih mi ne moremo prodati,« poudarja Krivčeva.

Zagrozila je z vložitvijo zaznambe spora: »Zaznamba spora ne pomeni, da se nepremičnina ne more prodati. Ampak si lahko predstavljate, kdo bo kupil stanovanje z zaznambo spora.« Vendar mora zaznambo spora dovoliti sodišče. »Kakšno pravno dejstvo bi blokiralo prodajo stanovanj, nismo dojeli,« odgovarja Saša Vergan.

Vlada se bo predvidoma danes opredelila do problematike podizvajalcev. Na finančnem ministrstvu opozarjajo, da če bi se DUTB odpovedala premoženju, bi lahko ogrozila svoje temeljno poslanstvo – to je poplačilo dolga iz obveznic, s katerimi so bile sanirane banke: »S tem bi se pomembno povečalo tudi tveganje za državo, ki bi kot porok za poplačilo izdanih obveznic DUTB morala nadomestiti prispevek DUTB.«

Na ministrstvu še dodajajo, da imajo podizvajalci možnost, da če menijo, da jim izbrisne pobotnice pripadajo brez plačila, v okviru pravnih sredstev z ustreznimi dokazili to tudi uveljavljajo.