DUTB v prvem letu s 36,4 milijona evov čistega dobička

Slaba banka je lani unovčila za 129,4 milijona evrov sredstev, kar je 11,5 odstotka vseh sredstev, ki jih je prejela v upravljanje.

Objavljeno
05. avgust 2015 14.02
iza*Slaba banka
Nejc Gole, gospodarstvo
Nejc Gole, gospodarstvo
Ljubljana − Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je prvem letu upravljanja slabih terjatev unovčila za 129,4 milijona evrov vseh sredstev in ustvarila 36,4 milijona evrov čistega dobička, izhaja iz letnega poročila DUTB za leto 2014.

DUTB je lani unovčila za 129,4 milijona evrov sredstev, kar je 11,5 odstotka vseh sredstev, ki jih je prejela v upravljanje. To pomeni, da so presegli v zakonu postavljeni cilj, ki slabi banki nalaga letno odprodajo vsaj desetih odstotkov sredstev. DUTB je sredstva pridobila po prenosih slabih terjatev z bank, v zameno pa je na sanirane banke prenesla obveznice z državnim poroštvom, iz katerih banke ustvarjajo med 1,4- in 4,5-odstotni donos. Decembra lani je DUTB tako petim imetnikom obveznic, to so banke in njihove hčerinske družbe, izplačala 41,9 milijona evrov obresti iz naslova izdanih obveznic. DUTB je plačala tudi državi 13,7 milijona evrov nadomestil za izdana poroštva. Ob koncu leta je tako razpolagala s 63,4 milijona evrov denarja.

Vrednost lastniškega kapitala DUTB pa se je povečala za 17,2 milijona evrov na 175 milijonov evrov. Kapitalsko povečanje je posledica ustvarjenih 36,4 milijona evrov čistega dobička, povečanja rezerv iz prevrednotenja za 48,7 milijona evrov, predvsem zaradi povečanja nerealiziranih dobičkov delnice Pivovarne Laško in po drugi strani znižanja za 68 milijonov evrov, za kolikor je bila po oceni DUTB od prenosnih vrednosti nižja poštena vrednost prevzetih sredstev. Donosnost na kapital je znašala 21,9 odstotka; vlada je v smernicah DUTB postavila cilj, da mora donosnost na kapital znašati vsaj osem odstotkov.

Eden od ciljev DUTB je tudi prestrukturiranje družb. Ta proces je DUTB pospešila v drugi polovici leta; v začetku letošnjega leta je bilo tako finančno prestrukturiranih 49 odstotkov od približno stotih družb iz portfelja za prestrukturiranje.