Gorenje kljubuje težavnejšim trgom

Več prihodkov, a manj dobička iz poslovanja. Iščejo nove strateške partnerje.
Objavljeno
09. november 2017 19.10
Brane Piano
Brane Piano
Velenje - Nadzornikom je uprava na čelu s Franjem Bobincem pojasnila, da Skupina Gorenje zaradi več »negativnih dejavnikov« vseh ključnih ciljev za leto 2017 ne bo dosegla. Skupina je imela v devetih mesecih 944 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 4,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani, dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) pa so povečali za pet odstotkov na 59 milijonov evrov in čistega dobička je bilo s 4,6 milijona evrov 12,1 odstotka več kot lani.

Čeprav je Gorenje letos povečalo prodajo velikih gospodinjskih aparatov, med njimi tudi tistih iz premijskih linij, pa tudi malih gospodinjskih aparatov, četudi je izboljšalo geografsko strukturo prodaje ter je prihodke povečali tudi v drugih svojih dejavnostih, je na poslovanje zlasti v tretjem četrtletju negativno vplivalo več stvari. Prodaja je bila kljub povečanju manjša od načrtovane zlasti v Nemčiji in Veliki Britaniji in sicer zaradi neugodnih cen, podražili so se materiali in komponente, povečali so se stroški dela, proizvodna produktivnost pa se je zmanjšala zaradi uvajanja serijske proizvodnje novih generacij izdelkov. Glede na običajno letno dinamiko sicer največji delež prihodkov pričakujejo v zadnjem četrtletju, a to vseh učinkov negativnih vplivov ne bo izničilo.

Ni napredka brez bremen

Težavno je prav ustvarjanje dobička iz poslovanja (EBIT), ki ga je bilo v 9 mesecih za 18 milijonov evrov, to pa je 2,5 milijona manj kot v enakem obdobju lani. Uprava pojasnjuje, da gre za posledico višjih stroškov amortizacije kot posledica visokih vlaganj v prenovo in razvoj izdelčnih platform vseh izdelčnih skupin v preteklih obdobjih. To vsaj ne poslabšuje denarnega toka. Skupina je v 9 mesecih v razvoj izdelkov in nove izdelčne platforme vložila 46,5 milijona evrov in letos pognala proizvodnjo novih generacij gospodinjskih aparatov, kar pa bo breme amortiziranja še podaljšalo.

V neosnovnih dejavnostih so prihodke povečali za 26 odstotkov, 20-odstotno rast prihodkov od prodaje gospodinjskih aparatov pa dosegla na trgih izven Evrope - ti znašajo že 12 odstotkov prodaje gospodinjskih aparatov. V Vzhodni Evropi so prodajo gospodinjskih aparatov povečali za 3,3 odstotka, v Zahodni Evropi so jo povečali v Beneluksu, Avstriji, Skandinaviji in Franciji.

Gorenje je letos nadaljevalo s prodajo poslovno nepotrebnega premoženja. Če so lani prodali družbi Publicus in Ekogor, so letos Erico, prejšnji mesec pa ponovno začeli s prodajo Gorenja Surovine in odvisnih družb, nadaljujejo pa tudi z dezinvestiranjem družb s področja ekologije.