Gorenje takoj razprodalo zapise

Že v prvem krogu interes presegel razpisanih 40 milijonov evrov komercialnih zapisov.

Objavljeno
25. januar 2017 10.03
Gorenje Asko
Brane Piano
Brane Piano
Velenje − Gorenje je na začetku leta peto leto zapored izdalo komercialne zapise za kapital, ki ga potrebuje za sezonsko financiranje poslovanja. Prvič jih je razprodalo v samo nekaj dneh in zbralo načrtovanih 40 milijonov evrov. Komercialni zapisi so se začeli obrestovati 24. januarja, z doslej najnižjo letno obrestno mero 1,3 odstotka pa bodo v plačilo zapadli 22. decembra

V Gorenju so že večkrat poudarili, da je izdaja »prispevek k nadaljnjemu zniževanju stroškov financiranja« Skupine Gorenje ter da »zanimanje za komercialne zapise potrjuje zaupanje vlagateljev v Gorenje«.

Za izplačilo komercialnih zapisov Gorenje jamči z vsem svojim premoženjem, niso pa zavarovani s posebnim jamstvom. Z njimi bo mogoče trgovati na Ljubljanski borzi. Čeprav je bila možnost vpisov v drugem krogu odprta vse do decembra, je že v prvem krogu komercialne zapise vpisalo 74 vlagateljev, in sicer v skupni vrednosti 59,5 milijona evrov. Zaradi presežnega vpisa so morali vpise sorazmerno znižati vsem vlagateljem, da so zbrali le potrebnih 40 milijonov evrov. Načrtovanega drugega kroga vpisov torej ne bo.

Med vplačniki, kot so sporočili iz Gorenja, so finančne ustanove, podjetja in individualni vlagatelji.