Hitrorastoča sodobna IKT-podjetja

V letu 2014 je bilo v Sloveniji 532 hitrorastočih podjetij, med njimi je bilo 28 podjetij, ki so delovala na IKT-področju.

Objavljeno
09. maj 2016 16.12
jer Prenosni računalniki, komunikacije, internet
Silva Čeh
Silva Čeh

Ljubljana − V letu 2014 je bilo v Sloveniji 532 hitrorastočih podjetij, podjetij, ki so imela več kakor desetodsotno povprečno letno rast vsaj v triletnem obodbju in so v tem času tudi zaposlovala vsaj deset ljudi. Po podatkih Statističnega urada Slovenije (Surs) je 28 podjetij med temi delovalo v sektorju IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije), torej v sektorju, ki se ukvarja s proizvodnjo IKT ali z nudenjem storitev IKT. Od tega se je 22 hitro rastočih podjetij v sektorju IKT (pomeni 79 odsotkov vseh) uvrščalo v skupino dejavnosti J62 (Računalniško programiranje), svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti.

Z računalniškim programiranjem se v sektorju IKT ukvarja 73 odstotkov vseh podjetij v letu 2014, ki so ustvarila 29 odstotkov prihodka od prodaje in 38 odstotkov dodane vrednosti celotnega sektorja IKT, v njih pa je delalo 51 odstotkov oseb sektorja IKT. Podjetja se zavedajo, da je za uporabo in razvoj IKT ključno znanje. Strokovnjake za IKT je v letu 2015 zaposlovalo 18 odsotkov majhnih in srednje velikih podjetij (MSP) z vsaj desetimi zaposlenimi osebami (v EU-28: 19 odsotkov), pri vseh skupinah − malih, srednjih in velikih podjetjih pa pri nas presegajo delež strokovnjakov za IKT, ki jim nudijo izobraževanje iz uporabe IKT v primerjavi z EU.

Računalništvo v oblaku − priložnost za dostop do napredne IKT

Računalništvo v oblaku omogoča podjetjem razpolaganje s skoraj neomejenimi računalniškimi zmogljivostmi brez večjih kapitalskih naložb. Podjetja lahko dostopajo do svojih podatkov prek interneta kjer koli. Tako so različne storitve IKT z nižjimi stroški dostopne tudi majhnim podjetjem. V letu 2015 je te storitve najemalo 17 odstotkov MSP in 39 odsotkov velikih podjetij. 59 odstotkov MSP od tistih, ki so najemala storitve računalništva v oblaku, je najemalo e-pošto kot storitev računalništva v oblaku, 51 odsotkov pa storitve za shranjevanje datotek podjetja. A tretjina MSP je na vprašanje, ali poznajo storitve računalništva v oblaku, odgovorila nikalno.

Spletna trgovina odpira dostop do novih trgov

Splet omogoča osebam nakup ob kateri koli uri, podjetjem pa tudi dostop do novih trgov, do možnosti za znižanje stroškov in cen. Statistično podatki kažejo, da je v letu 2015 (v 12 mesecih od aprila 2014 do marca 2015) nakupovalo po spletu 39 odsotkov oseb, starih od 16 do 74 let (v EU-28: 53 odstotkov). Večina e-kupcev je kupovala pri slovenskih trgovcih (76 odstotkov). Naročila za izdelke ali storitve prek spletnih strani pa je v 2014 prejemalo 17 odstotkov MSP (v EU-28: 15 odstotkov). Spletno stran je imelo 82 odstotkov MSP.

Družbeni mediji − neposreden stik s strankami

Družbeni mediji omogočajo podjetjem interaktivno sodelovanje s strankami ali poslovnimi partnerji. V 2015 (v prvih treh mesecih) je na spletnih družabnih omrežjih sodelovalo okoli 580.000 oseb, starih od 16 do 74 let. Družbene medije je v letu 2015 uporabljalo 41 odsotkov MSP, ta so imela svoj profil ali licenco glede na tip družbenega medija (v EU-28: 38 odstotkov). 40 odstotkov MSP je imelo profil na družabnih omrežjih npr. na facebooku, linkedinu ipd. (v EU-28: 36 odstotkov), devet odstotkov pa svoj blog ali mikroblog, npr. twitter, blogspot ipd. (v EU-28: 12 odstotkov).

Infografika: Delo